Contactez nous au 035531443
Votre étagère (0 livres)

סידור ארטסקרול עברי אנגלי - אשכנז - סידור מלא

   Editeur: ארטסקרול

סידור עברי אנגלי דף מול דף - אשכנז - סידור מלא 

סידור תפילה לזמננו , שייך אל היהודי של ימינו ,המחפש לקשור את המילים, המחשבות והרעיונות של מורשתנו אל המוח והלב שלנו כיום ,אשר איננו מסתפקים רק בלקרוא את כל המילים הכתובים בסידור.

הטקסט העברי בהיר לחלוטין בכתב מאיר עניים , חדש בתוספות הוראות תמציתיות, כותרות משנה עבריות, תרגום אנגלי קריא מאוד של התפילות, אשר כולן עם פירוש ברור. השראה על כל תפילה , וכן סקירה,מבוא ותובנות עמוקות.

סעיפים מיוחדים להסביר בפירוט דיני התפילה וכל הדינים המיוחדים החלים ביום תפילות פשוטות ומיוחדות על מנת שיהיה קל לכולם לעקוב.

הסידור עברי אנגלי של ארטסקרול חובר על ידי הרב נתן שרמן ותורגם על ידי הרב מאיר זלוטוויץ. אין צורך להלל את הסידור של ארטסקרול שכבר מוכרים בכל בית יהודי הדובר שתי שפות. הצלחה של שנים, של מאות אלפי תפילות אם לא יותר, בכל רחבי העולם.

בסידור עברי אנגלי של ארטסקרול קיימים 3 גדלים, אחד רגיל, ושניים כיס, אחד כריכה רכה ואחד כריכה קשה:

 

סידור עברי אנגלי כיס כריכה רכה - 10.1x15.2 - אשכנז - 97 ₪ סידור עברי אנגלי כיס כריכה קשה - 10.1x15.2 - אשכנז - 112 ₪ סידור עברי אנגלי גודל רגיל 15.2x21.2 - אשכנז - 159 ₪

 

parlez en à vos amis 'סידור ארטסקרול עברי אנגלי - אשכנז - סידור מלא'

Les clients qui ont acheté le livre "סידור ארטסקרול עברי אנגלי - אשכנז - סידור מלא", ont aussi consulté les livres suivants:

Le livre טל אורות A ete ajouté a votre étagère

Paiement