Contactez nous au 035531443
Votre étagère (0 livres)

תפארת שמשון כרך בודד

   Editeur: יפה נוף פלדהיים

הספר תפארת שמשון - חמישה כרכים עם פירושים ודרשות על התורה: בראשית, שמות, ויקרא, במדבר, דברים. מאת הרב פינקוס זצ"ל.

 

אודות הספר תפארת שמשון

סדרת הספרים תפארת שמשון מכילה 5 כרכים של פירוש הרב פינקוס על התורה. הספר תפארת שמשון ערוך ומבוסס על הקלטות משיעוריו ודרשותיו של הרב המחבר.

פירוש הרב פינקוס מכיל ביאורים, פנינים, משלים וחידושי תורה על ספרי בראשית שמות ויקרא במדבר ודברים.

 

אודות מחבר הספר תפארת שמשון

הרב שמשון דוד פינקוס היה רב ודרשן ישראלי, יליד ארצות הברית. כיהן כרב הקהילה החרדית באופקים. הרב פינקוס היה דרשן בולט שהרצה בישראל ומחוצה לה. חלק מדרשותיו שהוקלטו נערך לספרים.ביניהם גם הספרים בסדרת תפארת שמשון. שיעוריו המוקלטים - בעברית, ביידיש ובאנגלית - בענייני אמונה, קיום מצוות, ענייני מוסר ועוד מתפרסמים בקלטות ובדיסקים.

בדרשותיו הדגיש הרב פינקוס את חשיבות הרגשת הקרבה לקב"ה באופן תמידי. הזהיר מחשיפה, אפילו קצרה, לעולם החילוני. בנוסף, הדגיש הרב פינקוס את החשיבות שבעשיית מצוות, שכן לשיטתו כל מצווה יכולה להיות בעלת השפעה לשנים רבות בעתיד.

סדרת הספרים תפארת שמשון מונה חמישה כרכים של פירוש נפלא לתורה בדרכו הייחודית של הרב פינקוס זצ"ל.

parlez en à vos amis 'תפארת שמשון כרך בודד'

Les clients qui ont acheté le livre "תפארת שמשון כרך בודד", ont aussi consulté les livres suivants:

Le livre טל אורות A ete ajouté a votre étagère

Paiement