Contactez nous au 035531443
Votre étagère (0 livres)

שערי אורה על התורה

   Editeur: אור החיים

סט ספרי שערי אורה, הרב מאיר צבי ברגמן, הוצאת אור החיים, 2 כרכים, כריכה קשה. ספר חדש הכולל בתוכו מאמרים מאת ראש ישיבת רשב“י וחבר מועצת גדולי התורה של הרב מאיר צבי ברגמן שליט“א.

אודות הספר שערי אורה

ספר הכונס בתוכו מקצת מהמאמרים המפורסמים של הרב ברגמן שליט“א, מאמרים עמוסי תוכן השקפתי מזוקק וטהור, יוצאים עכשיו לאור בפאר והדר, בשפה קולחת ומשיבת נפש ובעריכה מאירת עיניים. מאמרים אלו נכתבו משיחות שמסר מרן הרב ברגמן בשנים האחרונות, הספר מורכב משני חלקים, כל כרך 500 עמודים. יצא לאור על ידי תלמידיו במכון שערי אורה.

אודות מחבר הספר שערי אורה

רבי מאיר צבי ברגמן (נולד בשנת ה'תר"צ - 1930) הוא ראש ישיבת רשב"י וחבר מועצת גדולי התורה של דגל התורה.

נולד בירושלים בין החומות לרב משה ברגמן ולאלטא ליבא רייזיל, בתו של רבי יונה זאב הרשלר. דור שביעי בירושלים, נצר לרבי אליעזר ברגמן ולרב אברהם שאג-צוובנר.

התייתם מאמו שחלתה בטיפוס בהיותו בן שבע. בשנות ה-50 היה אביו בין מקימי ישיבת בני עקיבא במירון. בשנת ה'תשכ"ה עבר ממירון לבני ברק והקים בה את ישיבת רשב"י.

בגיל 11 החל ללמוד בישיבת תפארת ציון אצל רבי מיכל יהודה ליפקוביץ. במהלך לימודיו התאכסן במשך שנתיים בביתו של ה"חזון איש" שלמד אתו. לאחר מכן למד בישיבת לומז'ה שבפתח תקווה אצל הרב ראובן כץ, המשגיח רבי אליהו דושניצר והרב אלעזר מנחם מן שך - שמאוחר יותר היה לחותנו. הרב ברגמן שימש כשליח ציבור בימים הנוראים אצל החזו"א ולאחר מכן בהיכל כולל חזו"א.

בח' בסיוון תשי"א נשא את דבורה, בתו של הרב שך. השדכן היה החזון איש. לאחר נישואיו למד בכולל חזון איש, בחברותא עם רבי יעקב ישראל קנייבסקי עם ידידו מישיבת לומז'ה רבי גדליה נדל ועם רבי חיים קנייבסקי.

לימד בישיבת קלצק-רחובות ובהמשך בישיבת הדרום.

parlez en à vos amis 'שערי אורה על התורה'

Les clients qui ont acheté le livre "שערי אורה על התורה", ont aussi consulté les livres suivants:

Nouveau
גישת התמורות

גישת התמורות

Ajouter a l'étagère prix: 60 ₪

Le livre טל אורות A ete ajouté a votre étagère

Paiement