Contactez nous au 035531443
Votre étagère (0 livres)

שיג ושיח- קריאות חדשות בפרשת השבוע בראשית שמות

   Editeur: קורן

שיג ושיח- קריאות חדשות בפרשת שבוע

מתוך הספר "שיג ושיח":

איזה פסוק בסיפור הבריאה חולל מהפך בעולם העתיק? איך מסבירים המדרש, הרמב"ם ואלברט איינשטיין את בחירתו של ה' באברהם? מהו עקרון היסוד המוסרי שלמדה האנושות מיוסף? כיצד תורמים דוד המלך, זכריה הנביא, ארכיאולוג בן המאה ה־19 וחוקר מדעי המוח מהמאה ה־21 להבנת סוד מנהיגותו של משה? ומה בין תיבת נוח, מעשה המשכן והמתמטיקה המודרנית?

לאחר שנים בהן הן נקראות מדי שבוע על ידי עשרות אלפים בארץ ובעולם, מובאות לראשונה דרשותיו של הרב יונתן זקס במהדורה עברית. ביד אמן קושר הרב זקס בין תורת ישראל לחוכמת המערב, בין פרשנות מסורתית לדרשנות נועזת, בין אהבת האל ואהבת האדם, בין דבר ה' הנצחי לאתגרי השעה, בין מקרא ומדרש ופילוסופיה ותרבות ומדע – מלאכת מחשבת של חידושי תורה.

על מחבר הספר "שיג ושיח", הרב יונתן זקס

הרב פרופ' יונתן זקס, רבה הראשי של בריטניה בין השנים 2013-1991, מוכר בזכות עשרות כתביו, ספריו ומאמריו, אשר הקנו לו מעמד של הוגה דעות ומנהיג רוחני המשמיע את קולה של היהדות בשיח העולמי.

עוד מספריו בעברית של מחבר הספר שיג ושיח- קריאות חדשות בפרשת השבוע:

לכבוד השוני: כיצד נוכל למנוע את התנגשות התרבויות? 

לרפא עולם שבור: חיים כקריאה לאחריות 

השותפות הגדולה: הדת, המדע והחיפוש אחר משמעות,

פסח על שום מה? הגדה של פסח 

parlez en à vos amis 'שיג ושיח- קריאות חדשות בפרשת השבוע בראשית שמות'

שיג ושיח- קריאות חדשות בפרשת השבוע בראשית שמות
Cliquez sur l'image pour agrandir
תמונה שניה- הספר שיג ושיח- קריאות חדשות בפרשת השבוע בראשית שמות

שיג ושיח- קריאות חדשות בפרשת השבוע בראשית שמות

Ajouter a l'étagère prix: 78 ₪

Les clients qui ont acheté le livre "שיג ושיח- קריאות חדשות בפרשת השבוע בראשית שמות", ont aussi consulté les livres suivants:

בנפש השבת

בנפש השבת

Ajouter a l'étagère prix: 53 ₪

Le livre טל אורות A ete ajouté a votre étagère

Paiement