Contactez nous au 035531443
Votre étagère (0 livres)

עיונים בפרשות השבוע - סדרה ב - 2 כרכים

   Editeur: ידיעות

הספר עיונים בפרשות השבוע - סדרה ב - 2 כרכים מאת הרב אלחנן סמט - עיון רחב בכל פרשה ופרשה. לרוב, עיוניו מתרכזים ביחידה ספרותית מוגדרת מן הפרשה, וזו מתבארת מתוך גישה ספרותית ובסיוע משאבי דעת רבים ומגוונים. עיקר המשא ומתן הפרשני בעיונים אלו מתנהל סביב פירושיהם של רבותינו מפרשי הפשט הראשונים, אולם גם חידושי הפרשנות החדשה, ככל שיש בהם להאיר את פשט המקרא, הובאו בעיונים אלו. 

אודות סדרת עיונים בפרשות השבוע

סדרת עיונים זאת יצאה לאור לראשונה בהוצאת "מעליות", וכעת היא מופיעה במהדורה חדשה לצד הסדרה השנייה של עיונים בפרשות השבוע, הכוללת גם היא שני כרכים הדנים בנושאים אחרים בכל פרשה ופרשה. העיונים שבשתי הסדרות מגוונים מבחינת נושאיהם ומבחינת אופי הפרשנות הננקטת בכל עיון, ואף על פי כן ניכרת בכולם שיטה אחידה ומקורית, שאפשר ליישמה גם בלימוד נושאים שלא נידונו בספרי העיונים.

אודות מחבר ספרי עיונים בפרשות השבוע

אלחנן סמט שימש ר"מ בישיבת "ברכת משה" במעלה אדומים, ומכהן כיום כמרצה בכיר במכללת הרצוג שעל יד ישיבת הר עציון. לצד עיסוקו בהוראה הוא עוסק גם בכתיבה. ספריו האחרים, המופיעים עתה גם הם במהדורות חדשות בידיעות ספרים, הם: עיונים בפרשות השבוע (סדרה ראשונה וסדרה שנייה), ויד לרמב"ם – עיונים בפסקי הרמב"ם ביד החזקה.

parlez en à vos amis 'עיונים בפרשות השבוע - סדרה ב - 2 כרכים'

עיונים בפרשות השבוע - סדרה ב - 2 כרכים
Cliquez sur l'image pour agrandir

עיונים בפרשות השבוע - סדרה ב - 2 כרכים

Ajouter a l'étagère prix: 99 ₪

Les clients qui ont acheté le livre "עיונים בפרשות השבוע - סדרה ב - 2 כרכים", ont aussi consulté les livres suivants:

Nouveau
גישת התמורות

גישת התמורות

Ajouter a l'étagère prix: 60 ₪
Nouveau
פרשה בקטנה

פרשה בקטנה

Ajouter a l'étagère prix: 65 ₪

Le livre טל אורות A ete ajouté a votre étagère

Paiement