Contactez nous au 035531443
Votre étagère (0 livres)

סוד ההפטרה

הספר סוד ההפטרה הרב שמעון ביטון, כריכה קשה. על הגלוי והסמוי בין ההפטרה לפרשה.

אודות הספר סוד ההפטרה

מידי שבוע בבית הכנסת אנו נפגשים, מיד לאחר קריאת התורה, עם קריאת ההפטרה - פרק נבואה מיוחד שנבחר להלום את הפרשה.

מה מספרים לנו הפסוקים המתארים את הבריאה בהפטרת בראשית? האם ההשוואה בין משה רבנו לירמיה הנביא מחזקת את הדומה ביניהם, או דווקא את הניגוד הגדול?

איך מלמדות אותנו ההפטרות על הערכים השונים של בני ספרד והמזרח לעומת בני אשכנז? איזו תועלת בשנות המדבר הארוכות, מגלה לנו דווקא ההפטרה שעוסקת באהבה בין עם ישראל לה'?

ואיך קשור נאום התוכחה של משה רבנו, לנבואת החורבן והנחמה של נביאי ישראל?

בספר שלפניכם פורש הרב שמעון ביטון מענה לשאלות אלו ורבות אחרות. בעזרת שימוש בכלים פרשניים שונים ממבחר הפרד"ס, בשפה ברורה ונעימה תוך שילוב פיוט מתאים לכל פרשה - מתגלים לקוראים סוד ההפטרה, עניינה וסגולתה.

אודות מחבר הספר סוד ההפטרה

הרב שמעון ביטון, ממייסדי רשת "מורשה" ורבני קהילות של "שעלי תורה". עוסק שנים רבות בהוראה ובייעוץ וליווי פדגוגי למנהלים, רבנים וצוותו חינוך. ייסד וניהל הכשרות לרבני קהילה ורבני בתי ספר, במקביל ללימוד והנחלת תורה לכל שדרות הציבור, עומד בראש בית המדרש "דרכי אליהו", ומשמש כרב קהילת רמב"ם בבית שאן.

parlez en à vos amis 'סוד ההפטרה'

Les clients qui ont acheté le livre "סוד ההפטרה", ont aussi consulté les livres suivants:

Le livre טל אורות A ete ajouté a votre étagère

Paiement