Contactez nous au 035531443
Votre étagère (0 livres)

נועם אלימלך - על התורה

   Editeur: יפה נוף - פלדהיים

הספר נועם אלימלך על התורה בכרך אחד, כריכה קשה.

אודות הספר - נועם אלימלך

נועם אלימלך הוא חיבורו המרכזי של רבי אלימלך מליז'נסק שהיה מראשוני מנהיגיה של החסידות. הודפס לראשונה בשנת 1787 בעיר למברג מיד אחר פטירת מחברו, ומאז נתחבב מאוד על החסידים והודפס.

הספר נועם אלימלך מחולק לשני חלקים:

  • החלק הראשון והעיקרי מסודר לפי פרשיות התורה.
  • החלק השני, הנקרא ליקוטי שושנה הינו אוסף של רעיונות קצרים על פסוקי תנ"ך ומאמרי חז"ל.

ברוב מהדורות הספר נועם אלימלך ישנן עוד תוספות:

  • שתי גרסאות של הנהגות האדם, הראשונה תחת הכותרת "הנהגות האדם מהרב המגיד, איש אלקי המפורסם מוהר"ר אלימלך זצ"ל, אלה הדברים אשר יעשה האדם וחי בהם", והשנייה נקראת "צעטיל קטן".
  • תפילת רבי אלימלך לפני התפילה.
  • אגרת הקודש, והם שני מכתבים מבנו רבי אלעזר.

parlez en à vos amis 'נועם אלימלך - על התורה'

Les clients qui ont acheté le livre "נועם אלימלך - על התורה", ont aussi consulté les livres suivants:

Le livre טל אורות A ete ajouté a votre étagère

Paiement