Contactez nous au 035531443
Votre étagère (0 livres)

מצווה בפרשה

   Editeur: מגיד קורן

מצווה בפרשה

הרב בנימין תבורי

מטרתו המרכזית של מצווה בפרשה היא לאפשר לקוראים היכרות בסיסית עם יסודותיהן הלמדניים של מצוות התורה, אחת בכל פרשה. המחבר, הרב בנימין תבורי, מתמצת באופן בהיר ומסודר את הדיונים הלמדניים המרכזיים הנוגעים למצוות שונות ומגוונות, בשפה ברורה ההופכת את החיבור לשווה לכל נפש שרגליה באו בשערי בית המדרש, גם ללא ידע מוקדם נרחב. תוך כדי הדברים עולים לעתים נושאים הלכתיים אקטואליים, לצדם של יסודות רעיוניים ומחשבתיים, כללי יסוד בתורה ובהלכה ועוד.

אודות מחבר הספר מצווה בפרשה, הרב בנימין תבורי

הרב בנימין תבורי, מתלמידיו המובהקים של הגרי”ד סולוביצ’יק זצ”ל ותלמיד חבר של הרב אהרן ליכטנשטיין זצ”ל, שימש למעלה משלושים שנה כר”מ בישיבת הר עציון באלון שבות, וכן לימד במדרשת מוריה בירושלים. הוא גם שימש כראש ישיבת אור חיים ואולפנת אורות בטורונטו, כר"מ במדרשית נעם, כראש הכולל המייסד של כולל תורה מציון בקליבלנד, כמורה במדרשת שעלבים לנשים, כמרצה בשטרן קולג’ בניו יורק וכרבה של קהילת עלי ציון בלונדון.

parlez en à vos amis 'מצווה בפרשה'

Les clients qui ont acheté le livre "מצווה בפרשה", ont aussi consulté les livres suivants:

Nouveau
מזבח חדש

מזבח חדש

Ajouter a l'étagère prix: 52 ₪

Le livre טל אורות A ete ajouté a votre étagère

Paiement