Contactez nous au 035531443
Votre étagère (0 livres)

מנחת אשר - סט על התורה

סט מנחת אשר על התורה, מאת הרב אשר וייס. מבוססת על שיעוריו השבועיים, הכוללים דיונים הלכתיים ובסופם ענייני אגדה ומוסר המבוססים על פסוק בפרשת שבוע. 

אודות מחבר מנחת אשר - הרב אשר וייס

הרב אשר זליג וייס (נולד ב-1953) הוא רב חרדי, ראש ישיבה ופוסק הלכה, חסיד צאנז. עומד בראש בד"ץ "דרכי הוראה", סדרת ספריו של הרב וייס נקראת "מנחת אשר".

ספריו על התלמוד מסודרים בסגנון של "סימנים" ובהם שיעורים על חלק מהסוגיות במסכת. בשנת תשס"ב הוקם "מכון מנחת אשר" המוציא מדי שבוע חוברת ובה שיחתו השבועית של הרב וייס הוא מכהן כרבה של הקהילה החסידית בקריית טשכנוב בשכונת רמות בירושלים, שבה הוא מתגורר. הוא משמש גם כראש כולל לדיינות ולהכשרת אברכים למורי הוראה ברחוב סורוצקין בירושלים. כמו כן הוא משמש כפוסק של המרכז הרפואי שערי צדק.

בשנת תשס"ו ייסד את ישיבת "דרכי תורה". הישיבה הוקמה יחד עם הרב ברוך דב פוברסקי, ראש ישיבת פוניבז', מתוך שאיפה לשלב את הלמדנות הליטאית עם האווירה החסידית. רוב שיעוריו מודפסים בספרו "מנחת אשר". הרב וייס מוסר שיעורים גם בישיבות של המגזר הדתי-לאומי. 

 

parlez en à vos amis 'מנחת אשר - סט על התורה'

Les clients qui ont acheté le livre "מנחת אשר - סט על התורה", ont aussi consulté les livres suivants:

Nouveau
לאור השם

לאור השם

Ajouter a l'étagère prix: 65 ₪

Le livre טל אורות A ete ajouté a votre étagère

Paiement