Contactez nous au 035531443
Votre étagère (0 livres)

מופת לשבת - במדבר

   Editeur: המאיר בהלכה

מופת לשבת במדבר

ברוך שרגא

ספורי מופת נעלים על גדולי הדורות הספרדים, מהם נודעים למשגב, ומהם עובדי השם הנחבאים אל הכלים: בין הסיפורים יש מפורסמים וידועים ויש נדירים ובלתי נודעים, וכלום שאובים ממקורות מהימנים ומושתתים על אדני האמת.

הסיפורים מלוים בצילומים מקוריים, הנושאים את דמות דיוקנם של רבים מרבותינו בדורות האחרונים בצד תצלומים עתיקים המביעים את הוי החיים היהודיים בשנים עברו.

מופת לשבת במדבר,ברוך שרגא

parlez en à vos amis 'מופת לשבת - במדבר'

Les clients qui ont acheté le livre "מופת לשבת - במדבר", ont aussi consulté les livres suivants:

Le livre טל אורות A ete ajouté a votre étagère

Paiement