Contactez nous au 035531443
Votre étagère (0 livres)

מדרש תלפיות - מנוקד

   Editeur: יריד

ספר מדרש תלפיות 

מדרש המלקט מדרשים ואגדות מהתלמוד הבבלי וירושלמי, זוהר ושאר ספרי הקבלה.

מסודר עפ"י א-ב (עד כ')

 

אודות מחבר הספר

הרב אליהו בן אברהם שלמה הכהן האתמרי (איזמיר 1659 (משוער) – איזמיר 1729 ח' אדר ה'תפ"ט) היה דיין, מחבר ספרים ומקובל מחכמי איזמיר. נודע בעיקר בזכות ספרו שבט מוסר.

נולד באיזמיר ושם ישב כל חייו, נודע כדרשן מחונן. בדרשותיו הטיף לסגפנות ולהתרחקות מתענוגות העולם הזה. עם היותו בעצמו עשיר, הטיף לעשירים לפזר את כספם לצדקה, וראה בעוני ובאי השוויון החברתי בעיה דתית מוסרית, הצריכה לבוא לידי תיקון על ידי הקהילה. את עשירי הקהילה ראה כ"אפוטרופוסים" המופקדים על הכספים של העניים. הוא עצמו שימש כאפוטרופוס לעניים, והיה מחלק להם מהכספים שהיה מקבץ מהעשירים. בדרשותיו הפליג בתיאורי השכר והעונש של העולם הבא מזה, והגיהנום מזה.

לאחר המרת הדת של שבתי צבי הוא יצא נגד מחשבי הקיצים.

parlez en à vos amis 'מדרש תלפיות - מנוקד'

Les clients qui ont acheté le livre "מדרש תלפיות - מנוקד", ont aussi consulté les livres suivants:

Le livre טל אורות A ete ajouté a votre étagère

Paiement