Contactez nous au 035531443
Votre étagère (0 livres)

מגיד מישרים - רבי יוסף קארו

הספר מגיד מישרים למרן הגאון רבינו יוסף קארו זצ"ל מתוך עולם הנסתר והקבלה, על פרשיות השבוע, מתורגם, ומבואר. מצורף הספר "חפץ ביקרו" הכולל ליקוט לשונות תוכחות מוסר מהספר מגיד מישרים, ומתורגמים בלשון הקודש, שאמר המלאך המגיד לרבינו יוסף קארו זצ"ל. 

אודות הספר - מגיד מישרים

בהיותו רב בצפת לא נמנע רבי יוסף קארו מלשלוח ידו בקבלה, למרות שאין היא מרבה להופיע בכתביו ההלכתיים. רבי משה קורדובירו מצטט חידושי קבלה שלו. כמו כן נדפס תחת שמו הספר "מגיד מישרים" ספר זה הוא יומן של התגלויות מגיד, מלאך שלוח ממרום, הכולל תאריכים מדויקים של ההתגלויות, העיסוק בו עסק רבי יוסף קארו לפני ההתגלות - לרוב לימוד פרקי משניות, ותוכן ההתגלויות עצמו. דברי המגיד של ר' יוסף קארו נמסרו בשפה הארמית. רבי שלמה אלקבץ תיאר באיגרת שאותה מצטט רבי ישעיה הלוי הורוביץ, אירוע של התגלות שאותה חווה יחד עם ר' יוסף קארו בליל שבועות בשנת 1533, וסיפר:

זיכנו בוראנו ונשמע את קול המדבר בפי החסיד נר"ו (רבי יוסף קארו), קול גדול בחיתוך אותיות, וכל השכנים היו שומעים ולא מבינים. והיה הנעימות רב והקול הולך וחזק, ונפלנו על פנינו ולא היה רוח באיש לישא עיניו ופניו לראות מרוב המורא...."             מגיד מישרים

אודות מחבר הספר מגיד מישרים - רבי יוסף קארו

רבי יוסף קארו (1488 ה'רמ"ח‏  1575, י"ג בניסן ה'של"ה‏) היה מגדולי הרבנים ופוסקי ישראל בכל הדורות, מחבר השולחן ערוך והבית יוסף, מכונה גםהבית יוסף, מרן והמחבר. עסק גם בקבלה.

נולד ב-1488 בספרד, בעודו ילד קטן נאלץ לנדוד עם הוריו בעקבות גירוש ספרד, והמשפחה הגיעה לליסבון שבפורטוגל משם הגיעה לקושטא. אחר שאביו נפטר הוא גדל בבית דודו שחי בקושטא, רבי יצחק קארו. בבגרותו התבסס באדריאנופול. בעיר זו התחתן ובה זכה למעמד רבני חשוב, ובהיותו כבן 34 החל בכתיבת חיבורו על הטור - הבית יוסף. 

אחרי שהתאלמן מאשתו הראשונה התחתן בשנית. בין 1523 ל-1536 התגורר בעיר ניקופול בבולגריה ובה הקים את בית הכנסת וישיבת "בית יוסף" ולאחר מכן עלה לארץ ישראל, וקבע את מקומו בצפת שם חיבר זכה לגילוי המיוחד בעקבותיו חיבר את מגיד מישרים. בעיר הגלילית נעשה תלמידו של רבי יעקב בירב, והיה הראשון שהוסמך על ידו כרב עם חידוש הסמיכה. אחר כך נסמכו לרבנות רק עוד שלושה תלמידים נוספים של ר' יעקב בירב: רבי משה מטראני, רבי משה קורדובירו ורבי יוסף סאגיס (רבו של ר' אלעזר אזכרי (מחבר ספר חרדים) וחברו של ר' יוסף קארו.

 

parlez en à vos amis 'מגיד מישרים - רבי יוסף קארו'

מגיד מישרים - רבי יוסף קארו
Cliquez sur l'image pour agrandir
תמונה שניה- הספר מגיד מישרים - רבי יוסף קארו תמונה שניה- הספר מגיד מישרים - רבי יוסף קארו

מגיד מישרים - רבי יוסף קארו

Ajouter a l'étagère prix: 55 ₪

Les clients qui ont acheté le livre "מגיד מישרים - רבי יוסף קארו", ont aussi consulté les livres suivants:

Le livre טל אורות A ete ajouté a votre étagère

Paiement