Contactez nous au 035531443
Votre étagère (0 livres)

כלי חמדה - על התורה

   Editeur: מכון אבני שוהם

הספר כלי חמדה - על התורה מאת הרב מאיר דן רפאל פְּלוֹצְקִי, בהוצאת מכון אבני שוהם, 5 כרכים, כריכה קשה. ספר הכולל חידושים ופלפולים על סדר הפרשיות שבתורה הקדושה ולפעמים יתבארו בו מאמרי חז"ל דרך דרוש כמו שיראה המעיין.

אודות הספר כלי חמדה על התורה

פירוש על התורה. החלק הראשון יצא לאור בשנת תרס"ו 1906 ומיד נתחבב על חריפי הלמדנים בפולין וזכה למספר רב של מהדורות. דרכו של רבי מאיר דן בספר זה לפרש את פסוקי התורה בדרך שלפלפול הלכתי-תלמודי. שם הספר לקוח מדברי המשנה: "חביבין ישראל שניתן להם כלי חמדה" (אבות פרק ב').

הספר כלי חמדה מצטרף לספרי המחבר האחרים- 'חמדת ישראל' ו'שאלו שלום ירושלים'.

אודות מחבר הספר כלי חמדה

הרב מאיר דן רפאל פְּלוֹצְקִי (תרכ"ו - ה'תרפ"ח ; 1866 - 1928), היה מרבני יהדות פולין בתחילת המאה ה-20, ממייסדי אגודת ישראל בפולין וחבר מועצת גדולי התורה.

הרב פלוצקי נולד בשנת תרכ"ו (1866) לגעלה ולחיים יצחק, שהיה מחסידיו של רבי חנוך העניך מאלכסנדר. כבר מגיל צעיר ניכרו כשרונותיו והתמדתו. בגיל 9 נשלח לבית מדרשו של רבי חיים אלעזר וואקס בקאליש. אחרי שנתיים שלחו רבי חיים אלעזר ללמוד אצל חותנו, רבי ישראל יהושע מקוטנא. במחיצתו למד כשנתיים ולאחריהם עבר ללמוד בסוכטשוב אצל רבי אברהם בורנשטיין האדמו"ר מסוכטשוב. על רבו זה אמר: "האיר עיני בדרך לימוד בתורה הקדושה והתחלתי לטעום אצלו נועם מתיקות תורתנו הקדושה". בתרמ"ב (1882) נשא אישה בעיר דווארט. היה מחסידי אדמו"רי גור: השפת אמת ובנו האמרי אמת.

parlez en à vos amis 'כלי חמדה - על התורה'

Les clients qui ont acheté le livre "כלי חמדה - על התורה", ont aussi consulté les livres suivants:

Le livre טל אורות A ete ajouté a votre étagère

Paiement