Contactez nous au 035531443
Votre étagère (0 livres)

הקדושה והטהרה - ויקרא

הספר הקדושה והטהרה לרב חיים דרוקמן - עיונים והארות לחומש ויקרא מתוך סדרת התורה לדורנו - 344 עמודים.

אודות סדרת התורה לדורנו

בכל שנה ושנה ובכל דור ודור נפגשים ישראל עִם התורה בקריאת פרשותיה. התורה היא א־לוהית ונצחית, וכל פרטיה ודקדוקיה קיימים בכל הדורות ואינם בני חלוף. בשל א־להיותה ונצחיותה מתייחסת התורה גם לייחודיות של כל דור, ומעניקה לו התייחסות המתאימה לו, בהתאם לתקופה המיוחדת שלו. בסדרת "התורה לדורנו", עומד הרב חיים דרוקמן על ההארות המיוחדות העולות מפרשות השבוע לכל דור ודור, ובפרט – לדור המיוחד שלנו, דור הגאולה והתקומה. אחד המסרים המרכזיים העולים מחומש ויקרא, הוא הקריאה לביטוי בפועל של הקדושה והטהרה הקיימות בנו בכוח. ספר "הקדושה והטהרה" דן במסר זה, ומראה בין השאר, שכדי להתקדש, יש צורך בהדרכת התורה, ובפעולתה דרך מכלול מצוותיה – הן במצוות שבין אדם למקום והן במצוות שבין אדם לחברו.

אודות מחבר ספר הקדושה והטהרה

הרב חיים דרוקמן הוא מחנך ומנהיג ציבור ציוני דתי. מכהן כראש ישיבת אור עציון, רב היישוב מרכז שפירא, יושב ראש מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא וחבר ההנהלה הארצית של תנועת בני עקיבא. כיהן כחבר כנסת וסגן שר הדתות. את ספריו של הרב דרוקמן ערכו תלמידים על פי שיעוריו. התורה לדורנו היא סדרה על פרשת השבוע, בעריכת עומר פדור, בהוצאת "המכון התורני אור עציון". עד עתה יצאו כרכים על ויקרא שלפניכם ובראשית, תשע"ו.

 

parlez en à vos amis 'הקדושה והטהרה - ויקרא'

Les clients qui ont acheté le livre "הקדושה והטהרה - ויקרא", ont aussi consulté les livres suivants:

Le livre טל אורות A ete ajouté a votre étagère

Paiement