Contactez nous au 035531443
Votre étagère (0 livres)

הפרשה המחנכת

   Editeur: יפה נוף פלדהיים

הספר הפרשה המחנכת - חינוך הגות והשקפה על חמישה חומשי תורה עפ"י משנתו של הרש"ר הירש. מאת הרב שלמה רוזנשטיין.

 

אודות הספר הפרשה המחנכת

הספר הפרשה המחנכת הינו ספר ייחודי הקושר בתוכו ענייני חינוך והגות יחד עם פרשיות התורה. בספר נידונות סוגיות אקטואליות בחינוך ובהגות יהודית המוצגות לאור פסוקי התורה. דבר זה מדגיש את היות תורתנו תורת חיים שממשיכה תמיד להיות רלוונטית ומתאימה לחיי היומיום שלנו לאורך כל הדורות. שיטתו  החינוכית והמחשבתית של הרש"ר הירש ניכרת בפירושו לתורה ולסיפוריה ובזכות עבודתו של מחבר הספר הפרשה המחנכת אנו מקבלים גם הרחבה מתוך דברי הרש"ר הירש לעניינים המתאימים לדורנו.

הספר הפרשה המחנכת מתאים לכל העוסקים והמתעניינים בחינוך ובעיקר מומלץ להורים ומורים.

 

אודות הרש"ר הירש

הרב שמשון בן רפאל הירש המכונה בקיצור הרש"ר הירש, היה מאבותיה של הנאו-אורתודוקסיה בגרמניה במאה ה-19.  במקביל לעמידתו בראשות המאבק ברפורמים ובקונסרבטיבים המתעוררים ולקריאתו לדתיים השמרניים לפרוש מכלל הציבור היהודי המתחלן, דגל בעצמו במודרניזציה מקפת של החיים היהודיים בגדרי שיטתו "תורה עם דרך ארץ". בספר הפרשה המחנכת נוכל למצוא את פרשנותו הייחודית של הרש"ר הירש עם דגש על נושאים חינוכיים.

parlez en à vos amis 'הפרשה המחנכת'

Les clients qui ont acheté le livre "הפרשה המחנכת", ont aussi consulté les livres suivants:

אוצר המשלים

אוצר המשלים

Ajouter a l'étagère prix: 169 ₪

Le livre טל אורות A ete ajouté a votre étagère

Paiement