Contactez nous au 035531443
Votre étagère (0 livres)

גישת התמורות

   Editeur: קורן

גישת התמורות

גישת התמורות מציעה דרך חדשה להתבוננות בחוקי התורה ובאופן מסירתם, ובמקביל מבקשת להרחיב אופקים בשאלת התגלותו של הקב"ה בתורתנו. ספר זה הוא אוסף של מאמרים המבוססים על גישת התמורות ומפתחים אותה. המאמרים עוסקים הן בפרשנות לפרשיות ולנושאים מקומיים, הן בניסוח הגישה, עקרונותיה ודרכי פרשנותה, והן בהצעת מסד מחשבתי ורוחני לשאלות העולות מהצעידה בדרך זו.

אודות מחברי הספר גישת התמורות

ד"ר חזי כהן מורה לתנ"ך בישיבת מעלה גלבוע, במדרשת עין הנצי"ב ובאוניברסיטת בר אילן. בעל תואר דוקטור במקרא, ומקדישאת זמנו לעיון בשאלות שבין מסורת לביקורת. עוסק בתורתם של חכמי המזרח בכלל ושל הבן איש חי בפרט, ועורך האתר 'חכימא – סיפורים מחכמי המזרח'

אביעד עברון לומד ומלמד בישיבת מעלה גלבוע. עורך את כתב העת 'דעות', ספרים ומאמרים. תלמיד לתואר מוסמך בתלמוד באוניברסיטת בר אילן

 

parlez en à vos amis 'גישת התמורות'

Les clients qui ont acheté le livre "גישת התמורות", ont aussi consulté les livres suivants:

חיי עולם

חיי עולם

Ajouter a l'étagère prix: 95 ₪

Le livre טל אורות A ete ajouté a votre étagère

Paiement