Contactez nous au 035531443
Votre étagère (0 livres)

מעשה חושב - גימטרית מקראות

ספר מעשה חושב - גימטרית מקראות, מאת אהרון שלומוף, 1080 עמודים, כריכה קשה. מהדורת אלבום מפוארת.

 אודות הספר מעשה חושב - גימטרית מקראות

הספר נקרא גימטרית מקראות משום שם שכתשעים אחוז מן המילים והמשפטים בספר זה הינם מהתנ"ך. המשפטים והמילים ערוכים ומנוקדים לפי הא-ב בסדר עולה, בסוף כל פסוק מהתנ"ך מובא מקורו בתוך סוגריים באותיות קטנות, כל גימטריה מחולקת לשולשה חלקים כאשר החלק העליון מכיל משפטים בעלי משמעות חיובית, החלק השני בעל משמעות סתמית, ואילו החלק התחתון בעל משמעות שלילית. בנוסף לפסוקים ולמשפטים מתוך המקרא, הבאתי בספר זה מאות משפטים של שמחות כגון בר מצוה ונישואין וכמעט בכל עמוד חמישינפגש בגימטריה של ברכה שתעלה למנין החתן או הכלה, או על שניהם ביחד, אשר על פיו ינשאו באותו חודש שהחופה נקבעה. 

מהקדמת המחבר לספר מעשה חושב - גימטרית מקראות

למעלה מ30 שנה שאני עמל על הספר מעשה חושב - גימטרית מקראות, שתחילתו היתה בשנת תשמ"ה כתחביב בשעות הפנאי המצומצמות שעמדו לרשותי, לכן אין תימא שהכתיבה בספר זה נמשכה על פני עשרות שנים. במהלך כתיבת הספר העתקתי את כל התנ"ך בצורה כזו או אחרת קרוב ל-30 פעם. בטוחני שזה ישמע הזוי, אך קביעתי אינה רחוקה מהמציאות.

הכתיבה נמשכה גם לאחר שעברתי את גיל הגבורות, כאשר היד רועדת קמעא, וקצב הכתיבה הואט, והכתיבה כבר אינה כתמול שלשום.. וכל זאת ללא סיוע טכנולוגי או מחשב, אלא בעבודת כפים לא קלה, כתיבה, העתקה ותיקונים, ולבסוף כתיבה מחדש ועריכה באופן שיהא ראוי להגישם לדפוס, לכן יתכן ונפלה טעות כלשהיא...

רבה אמונתי כי ספר זה ימצא את מקומו על מדף הספרים בכל בית יהודי בארץ ובתפוצות ויהוה שימוש מועיל לרוכשיו.."

parlez en à vos amis 'מעשה חושב - גימטרית מקראות'

מעשה חושב - גימטרית מקראות
Cliquez sur l'image pour agrandir
תמונה שניה- הספר מעשה חושב - גימטרית מקראות תמונה שניה- הספר מעשה חושב - גימטרית מקראות

מעשה חושב - גימטרית מקראות

Ajouter a l'étagère prix: 149 ₪

Les clients qui ont acheté le livre "מעשה חושב - גימטרית מקראות", ont aussi consulté les livres suivants:

Nouveau
צור חצבתם

צור חצבתם

Ajouter a l'étagère prix: 59 ₪

Le livre טל אורות A ete ajouté a votre étagère

Paiement