Contactez nous au 035531443
Votre étagère (0 livres)

זרע שמשון שיר השירים

   Editeur: אור החיים

זרע שמשון שיר השירים, ר' שמשון חיים נחמני 

ספר "זרע שמשון" למגילת שיר השירים במהדורה מתוקנת ומפוארת מאירת עיניים, בתוספת פיסוק וניקוד, פענוח ראשי תיבות עם פירוש 'זרע שמשון המבואר' - ביאור משולב נפלא בלשון צח וקל שווה לכל נפש בתוספת מראי מקומות ציונים  ומקורות ועוד הרבה מעלות.

על מחבר הספר זרע שמשון שיר השירים

רבי שמשון בן נחמן מיכאל נחמני ונכד לר' יהודה מצליח פאדובה,רב קהילת מודינה.  נחשב לבקי בכל חלקי התורה, נגלה ונסתר. לימד תלמידים רבים. ביניהם רבי ישראל בנימין באסאן (בנו של רבי ישעיהו באסאן). וכן אחיינו, רבי דוד זכות, מגדולי רבני איטליה.

היה רב בכמה ערים באיטליה, ביניהן מודינה, סיינה ורבה של יהדות רג'ו אמיליה. גישתו הכללית בהלכה הייתה מחמירה, ולדעתו נטייה להקל היא מ"כח הטומאה".

עסק גם בשירה, וחלק משיריו נדפסו על ידי תלמידיו. בין השאר ידוע על שיר שחיבר לכבוד חתונתו של הרמח"ל.

בנו היחיד נפטר בחייו, וכדי להותיר שם אחריו קרא לספריו "זרע שמשון" ו"תולדות שמשון". והבטיח שמי שילמד בספריו, יזכה לברכות וישועות מופלגות. עקב כך ספריו נדפסים במהדורות חוזרות בשנים האחרונות, כסגולה להיפקד בצאצאים.

החיד"א מזכירו בספרו שם הגדולים: "שמעתי שהוא היה בקי בקבלה מעשית וציווה לגנוז כל ספריו בקברו".

נקבר בעיר רג'ו אמיליה שבאיטליה שם כיהן ברבנות, אולם לאחר כ-30 שנה מפטירתו הועברו כל העצמות לבית קברות אחר ובו לא צוין מקום קבורתו.

parlez en à vos amis 'זרע שמשון שיר השירים'

est revenue en stock
זרע שמשון שיר השירים
Cliquez sur l'image pour agrandir

זרע שמשון שיר השירים

Ajouter a l'étagère prix: 45 ₪

Les clients qui ont acheté le livre "זרע שמשון שיר השירים", ont aussi consulté les livres suivants:

Nouveau
שיירי המנחה

שיירי המנחה

Ajouter a l'étagère prix: 77 ₪

Le livre טל אורות A ete ajouté a votre étagère

Paiement