Contactez nous au 035531443
Votre étagère (0 livres)

תנ"ך קורן תפארת - כריכה חדשה

   Editeur: קורן

 

תנ"ך תפארת

בכריכה קשה

המהדורה המפורסמת של חמישה חומשי תורה, נביאים וכתובים בתוספת הפטרות לשבת ומועד עכשיו בכריכה חדשה.
גודל התנ"ך בגופן הגדול והברור המוכר הופך אותו לטוב ביותר לקריאת ההפטרה בבית הכנסת.

תנ"ך קורן הוא התנ"ך הרשמי המקובל על ידי הרבנות הראשית לישראל לקריאה בבית הכנסת.

גודל 35X21

parlez en à vos amis 'תנ"ך קורן תפארת - כריכה חדשה'

תנ"ך קורן תפארת - כריכה חדשה
Cliquez sur l'image pour agrandir

תנ"ך קורן תפארת - כריכה חדשה

Ajouter a l'étagère prix: 368 ₪

Les clients qui ont acheté le livre "תנ"ך קורן תפארת - כריכה חדשה", ont aussi consulté les livres suivants:

Le livre טל אורות A ete ajouté a votre étagère

Paiement