Contactez nous au 035531443
Votre étagère (0 livres)

שמואל- בקודש חזיתך

   Editeur: ידיעות ספרים

שמואל – בקודש חזיתיך  מאת הרב בנימין לאו

הספר שמואל – בקודש חזיתיךָ מתאר את שתי המהפכות שחולל שמואל על רקע תקופתו הסוערת. המהפכה הראשונה היא בתחום המפגש האינטימי של אדם עם אלוהים, מפגש שיהפוך במרוצת השנים למוקד החיים הדתיים – עולם התפילה. המהפכה השנייה, הפוליטית, היא מהפכת השלטון: מעבר מפזורה שבטית למלוכה ריכוזית. ממרחק של אלפי שנים ממשיכות שאלות אלו של ארץ ושמים להדהד ולהעסיק אותנו: כיצד מתרחש המפגש המופלא והמורכב עם האלוהים? איזהו היחס הראוי כלפי שלטון וכוח ומהו תפקידו של הנביא ביחס לְמלך ולכהן?

בספר "שמואל בקוש חזיתך המשלב כתיבה בגוף ראשון מאת גיבורי התקופה, מבקש הרב בנימין לאו להאיר את דמותו של נביא מהפכן ולבסס את הטענה שדמותו היתה דגם ומופת לכל הנביאים, החכמים והיוצרים שבאו אחריו. שמואל, אלקנה וחנה, שאול, יונתן ודוד הם גיבורי הספר הזה, אשר כקודמיו מאהיב את התנ"ך ומקרב אותו אל הלבבות.

על מחבר הספר שמואל, בקודש חזיתך

הרב ד"ר בנימין לאו מכהן כרב בקהילת הרמב"ן בירושלים וכעמית במכון הישראלי לדמוקרטיה. בספריו ובשיעוריו מנגיש הרב לאו את מקורות ההיסטוריה והמחשבה היהודית לציבור הישראלי כולו.

ספרים נוספים של הרב בנימין לאו: "ישעיהו – כציפורים עפות", "ירמיהו – גורלו של חוזה" ו"אסתר קריאה במגילה" , סדרת "חכמים" ועוד.

parlez en à vos amis 'שמואל- בקודש חזיתך'

Les clients qui ont acheté le livre "שמואל- בקודש חזיתך", ont aussi consulté les livres suivants:

Le livre טל אורות A ete ajouté a votre étagère

Paiement