Contactez nous au 035531443
Votre étagère (0 livres)

התנ"ך המבואר-מלכים

   Editeur: קורן

ספר התנ"ך המבואר - מלכים, הרב עדין אבן-ישראל שטיינזלץ, הוצאת קורן, כריכה קשה. ספר ישעיה מצטרף לסט התנ"ך המבואר עם פירוש הרב עדין אבן-ישראל שטיינזלץ, מבאר התלמוד ואחד ההוגים הגדולים של זמננו. 

אודות סדרת התנ"ך המבואר

הסדרה החדשה מחלקת מחדש את ספר הספרים לכותרת ומבוא לכל נושא ונושא בעשרים וארבעת הספרים. את הפסוקים המחולקים כעת לפסקאות עניין, מלווה ביאור רץ ובהיר של תוכן ומילים קשות. כל הספרים מכילים את המידע המדעי המעודכן ביותר של מקומות, עמים, צמחים ופרטים המוזכרים בפסוקים לצד תמונות נדירות להמחשה. למבקשים להעמיק ולהרחיב ידע, הרב שטיינזלץ מביא חומרי רקע, מקבילות פנים-מקראיות, פירושים חלופיים, דברי מדרש ומחשבת ישראל כמו גם תעודות חיצוניות והערות לשוניות.

ספר מלכים - מן התנ"ך המבואר מצטרף לסדרת הביאורים על חמישה חומשי תורהיהושע שופטים, ירמיהיחזקאלתרי עשר ותהילים ועוד.

על הרב שטיינזלץ - מחבר התנ"ך המבואר -כתובים

הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ) נחשב כיום לאחד הרבנים המקוריים והמשפיעים בדורנו. בצד עבודתו האדירה של ביאור התלמוד הבבלי, הרב כתב ספרים רבים על מחשבה יהודית ועל מסורת, אשר תורגמו לשפות רבות. הוא הקים את המכון הישראלי לפרסומים תלמודיים, את מוסדות החינוך "מקור חיים" ואת המרכז ללימוד יהדות בברית המועצות לשעבר.

parlez en à vos amis 'התנ"ך המבואר-מלכים'

Les clients qui ont acheté le livre "התנ"ך המבואר-מלכים", ont aussi consulté les livres suivants:

Le livre טל אורות A ete ajouté a votre étagère

Paiement