מקראות גדולות

Contactez nous au 035531443
Votre étagère (0 livres)

בשם 'מִקְרָאוֹת גְּדוֹלוֹת' נקראת מהדורת דפוס של המקרא שמורכבת, בדרך כלל, מארבעה מרכיבים: נוסח המקרא על פי המסורה, הערות המסורה, תרגומים ארמיים ומבחר מפרשים. המהדיר עיצב את צורת המהדורה עם ארבעת המרכיבים שנזכרו לעיל בשנת רע"ח. מהדורה זו שימשה כמודל - בנוסח ובצורה - למהדורות רבות שיצאו במאות השנים אחריו. רוב המדפיסים סמכו על הנוסח שהוא קבע, אך הוסיפו לו מפרשים נוספים ותיקונים.

צורה זו של ארבעת המרכיבים והמפרשים על כל עמוד היא הצורה שמלווה אותנו מאז בכל ספרי המקראות גדולות, הן על התורה והן על הנ"ך. ההבדל בין הסטים שיובאו להלן הוא בדקדוק וההגהות שעברה המהדורה, וכמות המפרשים שמובאת בה. 

למקראות גדולות על התורה בלבד | למקראות גדולות לנ"ך בלבלד

Le livre טל אורות A ete ajouté a votre étagère

Paiement