Contactez nous au 035531443
Votre étagère (0 livres)

מדרש תנחומא מהדורה חדשה ומנוקדת

   Editeur: תורה וחיים

הספר מדרש תנחומא מנוקד - 2 כרכים. המדרשה המפורסם לרבי תנחומא בר אבא, עם הפירושים המפורסמים "עץ יוסף" ו"ענף יוסף" מאת הרב חנוך זונדל זצ"ל, בהוצאת מיר המשובחת והמפוארת.

אודות מדרש תנחומא

מדרש תנחומא, המכונה גם מדרש ילמדנו, הוא שם כולל לשלושה קובצי מדרש אגדה. מדרש תנחומא החדש והישן קיימים בדפוס, ובנוסף אליהם היה קיים גם מדרש שאבד, אך מצוטט במקורות אחרים. מדרש זה עוסק בחמשת חומשי התורה, ונקרא על שם האמורא הארצישראלי רבי תנחומא בר אבא, שהרבה מאמרותיו מופיעות במדרש. רובו של המדרש נכתב בעברית, אך בנוסף קיים במדרש שימוש בארמית גלילית, ביוונית ובלטינית. מדרש זה הגיע לכלל גיבוש במחצית הראשונה של המאה ה-9 לספירה. כמדרש שמקורו בארץ ישראל מבוסס מדרש תנחומא על סדר קריאת התורה התלת שנתי שרווח בארץ ישראל. החלוקה המצויה במדרש לפרשות השבוע לפי מחזור הקריאה החד-שנתי שרווח בבבל הינה מאוחרת ואיננה מקורית.

 

 

parlez en à vos amis 'מדרש תנחומא מהדורה חדשה ומנוקדת'

מדרש תנחומא מהדורה חדשה ומנוקדת
Cliquez sur l'image pour agrandir
תמונה שניה- הספר מדרש תנחומא מהדורה חדשה ומנוקדת תמונה שניה- הספר מדרש תנחומא מהדורה חדשה ומנוקדת

מדרש תנחומא מהדורה חדשה ומנוקדת

Ajouter a l'étagère prix: 55 ₪

Les clients qui ont acheté le livre "מדרש תנחומא מהדורה חדשה ומנוקדת", ont aussi consulté les livres suivants:

Le livre טל אורות A ete ajouté a votre étagère

Paiement