Contactez nous au 035531443
Votre étagère (0 livres)

מדרש רבנו בחיי על התורה - 2 כרכים

   Editeur: בלום

סט מדרש רבנו בחיי - על התורהמאת רבנו בחיי בן אשר, הוצאת בלום, 2 כרכים, כריכה קשה. מדרש רבנו בחיי בהוצאה חדשה מנוקדת, מתוקנת ומפוארת, מחולקת ל-2 כרכים עם חלוקה לקטעים לפי נושאים וכן סיפור חייו ותולדותיו של המחבר.

אודות הסט מדרש רבנו בחיי - על התורה

מדרש רבינו בחיי על התורה - פירוש על התורה, המפרש את התורה בארבעה אופנים - על דרך הפשט, על דרך הדרש ברובו (ולכן הפירוש נקרא "מדרש"), על דרך הסוד והקבלה, ועל דרך השכל האנושי (כמו מצוות שבת, שהוא מבאר שבני האדם צריכים יום אחד של מנוחה ושקט בשבוע). כעשרה פירושים נכתבו על ספר זה בהם נפתולי אלהים של ר' נפתלי בן אליעזר טריויש.

מחולק ל-2 כרכים: בראשית שמות, ויקרא במדבר דברים. 

אודות מחבר הספר מדרש רבנו בחיי

רבי בחיי בן אשר אבן חלואה (ה'ט"ו, 1255 - בסביבות ה'ק', 1340), נמנה עם משפחת הרבנים חלואה, מפרשני המקרא. חי בסראגוסה שבספרד.
היה מתלמידיו הידועים של הרשב"א. שלט גם בעברית ובערבית. בשנת ה'נ"א (1291) החל בכתיבת פירוש על התורה בצורת מדרשים שנודע בשם מדרש רבינו בחיי על התורה. המקור בכתב היד של חלק מהמדרשים שהביא רבינו בחיי אבד, ועל כן משמש ספרו כמקור היחידי הקיים כיום למדרשים אלו. אף שרובו של פירושו הוא מדרשי ולא הלכתי, פירושו על בגדי כהונה מהווה בסיס לדיון הלכתי בנוגע למבנה הציץ. בנוסף לפני כל פרשה מביא רבינו בחיי פסוק מספר משלי ועליו את פירושו של רבנו יונה.

מלבד מדרשיו על התורה חיבר רבינו בחיי גם את הספרים:

  • כד הקמח נקרא גם חיבור הדרשות שהן 82 דרשות של מוסר ואמונה, אשר כוללים גם פירוש על ספר איוב בערך 'השגחה', פירוש על ספר יונה בערך 'כיפוריםופירוש על מגילת אסתר בערך 'פורים'.
  • שולחן של ארבע הספר מחולק לארבעה שערים, כאשר השלושה הראשונים עוסקים בדיני סעודהוהשער הרביעי עוסק בדיני סעודת הצדיקים העתידה לבוא, בה ישבו הצדיקים בסוכה מעורו של לוייתן.
  • פירוש על מסכת אבות.

parlez en à vos amis 'מדרש רבנו בחיי על התורה - 2 כרכים'

מדרש רבנו בחיי על התורה - 2 כרכים
Cliquez sur l'image pour agrandir
תמונה שניה- הספר מדרש רבנו בחיי על התורה - 2 כרכים תמונה שניה- הספר מדרש רבנו בחיי על התורה - 2 כרכים

מדרש רבנו בחיי על התורה - 2 כרכים

Ajouter a l'étagère prix: 65 ₪

Les clients qui ont acheté le livre "מדרש רבנו בחיי על התורה - 2 כרכים", ont aussi consulté les livres suivants:

Le livre טל אורות A ete ajouté a votre étagère

Paiement