Contactez nous au 035531443
Votre étagère (0 livres)

דרושי וחידושי רבי עקיבא איגר - על התורה

ספר דרושי וחידושי רבי עקיבא איגר - על התורה, רבי עקיבא איגר, הוצאת מכון דעת סופר283 עמודים, כריכה קשה.

אודות הספר דרושי וחידושי רבי עקיבא איגר

רבי עקיבא איגר הניח אחריו פנקס חידושים בענייני אגדה, ובו גם חידושים על פסוקי התנ"ך. הפנקס מוזכר בידי בניו של רע"א, והיה ידוע עד מלחמת העולם השנייה. מאז, ככל הידוע, אבדו עקבותיו.

עם זאת, רבים מחידושיו של רע"א לתנ"ך שרדו בציטוטים בספרים אחרים שלו ובספרי אחרים מתלמידיו וחבריו. בסוף המאה ה-20 ותחילת המאה ה-21 נעשו ניסיונות ללקטם, וכך נוצר הספר "מדרושי וחידושי רבי עקיבא איגר על התורה" הכולל חידושים גם לשאר הנ"ך, חלקם מכתבי-יד שלא נדפסו ורובם מלוקטים.

אודות רבי עקיבא איגר

רבי עֲקִיבָא (גינְז) אֵיגֶר (מכונה בקיצור גם: רעק"א, רע"א או רע"ק איגר; א' בחשוון ה'תקכ"ב, 29 באוקטובר 1761 – י"ג בתשרי ה'תקצ"ח, 12 באוקטובר1837) היה רב, ראש ישיבה ופוסק הלכה רב-השפעה. נחשב בדורו לגדול הדור והיה מגדולי התורה הבולטים בתקופת האחרונים. הוא נעשה לסמל של ענק רוחני, למדן וגאון בתרבות היהודית של בית המדרש הישן.

רבי עקיבא איגר נחשב לאחד מגדולי הלמדנים התורניים בעת החדשה ומהבולטים שבהם. שמו הפך למילה נרדפת לגאונות למדנית בתרבות היהודית-תורנית, ותורתו נלמדת בבתי המדרשות של הישיבות בנות זמננו אף שהן לומדות בדרך הלימוד שראשיתה בישיבת וולוז'ין, המושפעת משיטת בריסק. אף על פי שהלוגיקהשל כתביו תואמת את סגנון תקופת האחרונים המוקדמת, למדנותו הטרימה את השיטה הבריסקאית, ובדרך כלל מסקנותיו עולות בקנה אחד עם תוצריה הלמדניים וההלכתיים של שיטת הלימוד הישיבתית הנחשבת לחדשה יותר. כך נשתמרה הרלוונטיות של תורתו, בניגוד לתורתם של הוגים אחרים, שדבקו בשיטת הפלפול.

לבד מהשפעתו העצומה על צורת ניתוח התלמוד ודברי הראשונים, הייתה לרבי עקיבא איגר השפעה מכריעה בתחום ההלכה, והגהותיו הנדפסות על גיליון השולחן ערוך וכן פסקיו בספרי השו"ת שלו הם אבן יסוד בעולם הפסיקה היומיומית ובעולם הדיינות.

בראשית דרכו נמנע מלקבל על עצמו משרת רבנות שבכללה פסיקת הלכה, אך לא נמנע מלשמש כראש ישיבה. בהמשך שימש 24 שנים כרבה של העיירה מרקיש-פרידלנד. עיקר פעילותו הציבורית באה כאשר לאחר פעילות של חתנו המפורסם, החת"ם סופר, נבחר לשמש כרבה של עיר המחוז הפולנית פוזנא, משרה שבה החזיק 23 שנים, עד יום מותו.

לקט דרושי וחידושי רבי עקיבא איגר מצטרף לספריו וחיבוריו הרבים ובניהם: דרוש וחידוש רעק"א, גיליון הש"ס - הגהות והערות על הש"ס, נדפס בשולי ש"ס וילנה, הגהות רע"א - על השולחן ערוך, נדפס על הדף, גיליון הירושלמי - הערות על התלמוד הירושלמי, גיליון הרמב"ם - הערות על הרמב"ם, תוספות רעק"א ועוד רבים..

parlez en à vos amis 'דרושי וחידושי רבי עקיבא איגר - על התורה'

דרושי וחידושי רבי עקיבא איגר - על התורה
Cliquez sur l'image pour agrandir
תמונה שניה- הספר דרושי וחידושי רבי עקיבא איגר - על התורה תמונה שניה- הספר דרושי וחידושי רבי עקיבא איגר - על התורה

דרושי וחידושי רבי עקיבא איגר - על התורה

Ajouter a l'étagère prix: 35 ₪

Les clients qui ont acheté le livre "דרושי וחידושי רבי עקיבא איגר - על התורה", ont aussi consulté les livres suivants:

Le livre טל אורות A ete ajouté a votre étagère

Paiement