Contactez nous au 035531443
Votre étagère (0 livres)

פשוטו של מקרא סט קטן

   Editeur: לשם

הספר פשוטו של מקרא + רש"י כפשוטו - לחמישה חומשי תורה. דורות נכספו למתיקות כזו- בהמשך לפירוש המיוחד רש"י כפשוטו המצליח לבאר את דבר רש"י לשפה המובנת לקורא בן זמננו, לקח על עצמו מכון 'לשם' לבאר גם את פשט המקרא - את הרעיון המצוי באותו דף אותו קורא הלומד. כל רעיון סוכם על ידי פרשן שנבחר מהפרשנים הקלאסים: אורח חיים הקדוש, סופרנו, רבנו בחיי וכו' השופך אור על אותה נושא ספציפי. כריכה קשה.

אודות פשוטו של מקרא

הפירוש פשוטו של מקרא הינו שמן זך ומשובח להפליא של פשטות פירוש הפסוק, גם במקראות שאינם מבוארים בפירוש רש"י, מלוקט מדברי חז"ל ומרבותינו מפרשי התורה הראשונים והאחרונים. פשוטו של מקרא אינו מותיר פסוק ללא פירוש פשוט המובן לכל, זקנים עם נערים. תענין מעין עולם הבא. להבין כל פסוק בתורה, כפשוטו!

אודות רש"י כפשוטו

הפירוש שכבש את העולם היהודי - רש"י כפשוטו, נוסף גם הוא על העמוד במהדורה זו. זהו ביאור משולב על רש"י בלשון קלה ושווה לכל נפש- השם למטרה להקדים את ההקדמות הנצרכות להבנת רש"י, להרחיב את קיצור הלשון, לפשט ולהסביר את הדברים, ואף להשלים את דברי רש"י. כל זאת בפירוש קל ונוח לקריאה ופשוט ללימוד.

מומלץ ביותר ללומדי החומש הרוצים להבין את פשט פירוש רש"י. 

 

מתאים מאד גם ללומדים צעירים בתחילת דרכם. 

 

בנוסף לפירוש רש"י כפשוטו משולבים בחומש גם תרגום אונקלוס, תולדות אהרון, ובעל הטורים. 

 

parlez en à vos amis 'פשוטו של מקרא סט קטן'

Les clients qui ont acheté le livre "פשוטו של מקרא סט קטן", ont aussi consulté les livres suivants:

Le livre טל אורות A ete ajouté a votre étagère

Paiement