Contactez nous au 035531443
Votre étagère (0 livres)

רש"י כפשוטו בינוני

   Editeur: לשם

 רש"י כפשוטו בינוני- ביאור משולב על רש"י בלשון קלה ושווה לכל נפש.18x12.3

ביאור לפירוש רש"י השם למטרה להקדים את ההקדמות הנצרכות להבנת רש"י. להרחיב את קיצור הלשון, לפשט ולהסביר את הדברים. ואף להשלים את דברי רשי. כל זאת בפירוש קל ונוח לקריאה ופשוט ללימוד.

מומלץ ביותר ללומדי החומש הרוצים להבין את פשט פירוש רש"י.

מתאים מאד גם ללומדים צעירים בתחילת דרכם.

בנוסף לפירוש רש"י כפשוטו משולבים בחומש גם תרגום אונקלוס, תולדות אהרון, ובעל הטורים.

כריכה קשה

parlez en à vos amis 'רש"י כפשוטו בינוני'

Les clients qui ont acheté le livre "רש"י כפשוטו בינוני", ont aussi consulté les livres suivants:

Le livre טל אורות A ete ajouté a votre étagère

Paiement