Contactez nous au 035531443
Votre étagère (0 livres)

תיאום כוונות

   Editeur: ידיעות ספרים

הספר תיאום כוונות - סיפור ותיאור מדויק של מלחמת יום כיפור המחברים את הקורא למלחמותינו, רב מכר. זוכה פרס ספיר.

הספר מתאר את מלחמת יום הכיפורים מנקודת מבטו של בחור ישיבת הסדר העוזב את הוריו ויוצא למלחמה מלווה בחבריו. הספר מתאר בעיקר את הימים שאחרי הקרבות והתיאורים כתובים בו כזיכרונות טריים. את הספר מלווה תחושת החיסרון של המחבר עקב נפילתו בקרב של חבר הטוב ביותר דב אינדיג.

שם הספר מבטא כפל משמעות: מצד אחד חוסר הסדר והארגון שהיה בתחילת המלחמה וגרם לכך שהצוות לא הספיק לבצע הכנות בסיסיות כמו תיאום כוונות לתותח הטנק ומצד שני המשמעות הדתית של כוונה בתפילה. בספר משולבים דברי חז"ל, אגדות, מדרשים, פיוטים.

 

parlez en à vos amis 'תיאום כוונות'

Les clients qui ont acheté le livre "תיאום כוונות", ont aussi consulté les livres suivants:

Le livre טל אורות A ete ajouté a votre étagère

Paiement