Contactez nous au 035531443
Votre étagère (0 livres)

הפרשה מספרת לי - במדבר

הספר  הפרשה מספרת לי - ויקרא  - סיפורי פרשת השבוע לילדים עפ"י מדרשי חז"ל בלווי איורים מרהיבים

ספר נוסף בסדרה המצליחה והאהובה במיחוד על ילדים הפרשה מספרת לי.

לכל אורך סדרת הספרים-הפרשה מספרת לי מצליחים הכותבים בכל פעם מחדש להביא לילדי ישראל את פרשיות השבוע בשפה קלה המושכת את הלב וכן בציורים צבעוניים ומיוחדים- "אנו מקווים שבעז"ה נשיג את המטרה-להרבות תורה ויראת שמים בלב ילדי ישראל וזה יהיה שכרנו" (מתוך הכריכה)

 

parlez en à vos amis 'הפרשה מספרת לי - במדבר'

Les clients qui ont acheté le livre "הפרשה מספרת לי - במדבר", ont aussi consulté les livres suivants:

Le livre טל אורות A ete ajouté a votre étagère

Paiement