Contactez nous au 035531443
Votre étagère (0 livres)

תורת חכם

תורת חכם - למקובל האלוקי ר' חיים דהלהרוזה

 

 

אודות המחבר

רבי חיים דילהרוזה (נולד בתאריך לא ידוע, נפטר ב-ו' בתמוז תקמ"ו1786) היה מקובל שהתגורר בארץ ישראל.

היה מתלמידיו המובהקים ביותר של רבי שלום שרעבי, ראש ישיבת בית אל. היה סגפן ונהג לצום שלושה ימים רצופים ולערוך גלגולי שלג. חיבר ספר בשם "תורת חכם", מספרי היסוד של קבלת הרש"ש. כולל "תורת חכם" בירושלים, בראשות ר' יצחק מאיר מורגנשטרן, מקדיש חלק ניכר מפעילותו לעיון בחיבורו זה.

לפני פטירתו ביקש מתלמידיו לעשות בו לאחר פטירתו ארבע מיתות בית דין כמנהג המקובלים. תלמידיו לא העיזו לעשות זאת מפני כבודו וערכו את לוויתו ללא קיום בקשתו. באמצע הלוויה התנפלה עליהם קבוצת ערבים וחטפו את גופת רבי חיים. התלמידים התחבאו עד שהערבים הסתלקו וכשחזרו לגופה ראו שהערבים ביתרו ושרפו אותה, זרקו אותה בביזוי והשליכו עליה אבנים. על פי המסופר, התלמידים התאבלו על בזיון רבם עד שהגיע בחלום לאחד התלמידים ואמר לו שהוא שמח מכך שהתקיימה צוואתו. נקבר בחלקת המקובלים בהר הזיתים.

parlez en à vos amis 'תורת חכם'

Les clients qui ont acheté le livre "תורת חכם", ont aussi consulté les livres suivants:

מאיר לארץ

מאיר לארץ

Ajouter a l'étagère prix: 49 ₪

Le livre טל אורות A ete ajouté a votre étagère

Paiement