Contactez nous au 035531443
Votre étagère (0 livres)

פירוש ספר יצירה

   Editeur: מוסד הרב קוק

הספר פירוש ספר יצירה, הוצאת מוסד הרב קוק, בעריכת ישראל וינשטוק, 62 עמודים, כריכה קשה. אחד מספרי מופת של המקובל הנודע רבי אברהם אבולעפיא יוצא לאור על פי ארבעה כתבי יד בליווי מבוא, חילופי נוסחאות וביאורים.

אודות ספר יצירה

ספר יצירה - הינו חיבור עברי עתיק, שנודעת לו משמעות רבה בעולם המיסטיקה והקבלה, וזכה לפירושים מגוונים על ידי גדולי חכמי היהדות לאורך הדורות. שפתו ואופיו של הספר ייחודית כל-כך עד שאין לו מקבילה והוא נחשב במחקר לסוגה של ספר אחד. 

חכמי הדורות רובם ככולם הזהירו כי מי שלא "מילא כריסו ש"ס ופוסקים" (כלומר שאינו בקיא בתלמוד ובהלכה) חסר את הכלים הנדרשים כדי להבין אפילו דבר מן הספר המיוחד, ולא זאת בלבד אלא שמסתכן בהיזק, כגון שגעון ודמיונות שווא, הנובעים מהוצאת דברים ברומו של עולם מהקשרם. על כן חשוב ללמוד את ספר היצירה עם פירוש מוכר ומקובל, כמו זה שלפניכם.

מחבר ספר היצירה

במסורת היהודית מייחסים את ספר היצירה לאברהם אבינו (וכך מופיע בכל המהדורות המודפסות של הספר). אך יש מסורת המייחסת את חיבור הספר לאדם הראשון ואברהם אבינו העלה אותו על הכתב. מסורת יהודית אחרת מייחסת אותו לרבי עקיבא, רס"ג בהקדמתו לפירוש ספר יצירה אומר כי את עיקר הרעיון המחשבתי שבספר הבין אברהם אבינו, והוא נמסר בע"פ עד זמן כתיבת המשנה בערך, ובסביבות תקופה זו נכתב ספר יצירה. 

 

parlez en à vos amis 'פירוש ספר יצירה'

Les clients qui ont acheté le livre "פירוש ספר יצירה", ont aussi consulté les livres suivants:

Le livre טל אורות A ete ajouté a votre étagère

Paiement