Contactez nous au 035531443
Votre étagère (0 livres)

ספר יצירה - עם פירוש יוצר המאורות

   Editeur: באר אליהו

ספר יצירה הוא חיבור עברי עתיק שנודעת לו משמעות רבה בעולם המיסטיקה והקבלה, וזכה לפירושים מגוונים על ידי גדולי חכמי היהדות לאורך הדורות. שפתו ואופיו של הספר ייחודית כל-כך עד שאין לו מקבילה והוא נחשב במחקר לסוגה של ספר אחד. על כן חשוב ללמוד את ספר היצירה עם פירוש מוכר ומקובל.

חכמי הדורות רובם ככולם הזהירו כי מי שלא "מילא כריסו ש"ס ופוסקים" (כלומר שאינו בקיא בתלמוד ובהלכה) חסר את הכלים הנדרשים כדי להבין אפילו דבר מן הספר המיוחד, ולא זאת בלבד אלא שמסתכן בהיזק, כגון שגעון ודמיונות שווא, הנובעים מהוצאת דברים ברומו של עולם מהקשרם.

אודות הפירוש לספר היצירה - יוצר המאורות

פירוש יוצר המאורות נחלק לב' מאורות: המאור הקטן ע"פ נוסח רבותינו הראשונים זי"ע והוא פירוש קל וקצר למתחילים בחכמה, והמאור הגדול ע"פ נוסח שבו בחר האר"י ז"ל ואחריו הגר"א מווילנא ז"ל והוא פירוש רחב ובדרך פרדס הכולל כמה וכמה דרכים. ונוסף בו פירוש מטה אור, והוא פירוש עמוק הולך וסובב על המשנה ראשונה, ונלוה אליו שער הצירוף, פירוש לשיר הכבוד, ביאורי מילים קשות מספר יצירה, פתיחה אחת כוללת לספר יצירה, פירוש לספר יצירה מגאוני קדמאי ובתראי ז"ל שאזלו מן השוק או שיוצאים לאור בפעם הראשונה ועוד מעלות רבות וטובות.

מחבר ספר היצירה

במסורת היהודית מייחסים את ספר היצירה לאברהם אבינו (וכך מופיע בכל המהדורות המודפסות של הספר). אך יש מסורת המייחסת את חיבור הספר לאדם הראשון ואברהם אבינו העלה אותו על הכתב. מסורת יהודית אחרת מייחסת אותו לרבי עקיבא, רס"ג בהקדמתו לפירוש ספר יצירה אומר כי את עיקר הרעיון המחשבתי שבספר הבין אברהם אבינו, והוא נמסר בע"פ עד זמן כתיבת המשנה בערך, ובסביבות תקופה זו נכתב ספר יצירה.

 

parlez en à vos amis 'ספר יצירה - עם פירוש יוצר המאורות'

est revenue en stock
ספר יצירה - עם פירוש יוצר המאורות
Cliquez sur l'image pour agrandir
תמונה שניה- הספר ספר יצירה - עם פירוש יוצר המאורות תמונה שניה- הספר ספר יצירה - עם פירוש יוצר המאורות

ספר יצירה - עם פירוש יוצר המאורות

Ajouter a l'étagère prix: 169 ₪

Les clients qui ont acheté le livre "ספר יצירה - עם פירוש יוצר המאורות", ont aussi consulté les livres suivants:

est revenue en stock
שרשי השמות

שרשי השמות

Ajouter a l'étagère prix: 99 ₪

Le livre טל אורות A ete ajouté a votre étagère

Paiement