Contactez nous au 035531443
Votre étagère (0 livres)

מבוא לקבלה

 

מבוא לקבלה - משה חלמיש


הספר כולל שני חלקים:
הראשון עוסק בעולמו של המקובל כאישיות חיה - הסגולות הנדרשות ממנו, הישגים וסיכונים, מקורות הגילויים ועוד.
החלק השני עוסק במשנתה של הקבלה בנושאים מרכזיים, בין היתר: ספירות, טוב ורע, בריאת העולם, תורה ומצוות, הנפש והגילגול וכן הלאה.

הדיונים מקיפים אישים ושיטות, בהסתמך על ממצאי המחקר המדעי. תוך כדי כך נמסרים פרטים הסטוריים וביבליוגרפים המקילים על ההתמצאות, וכן עניינים שבאורח-חיים, שנבעו מן התפיסה הקבלית.

המחבר, פרופסור משה חלמיש, ראש הקתדרה לחקר הקבלה ע"ש הרב ד"ר אלכסנדר שפרן באוניברסיטת בר-אילן, מכהן בה כפרופסור לקבלה ועורך מטעמה את "דעת", כתב עת לפילוסופיה יהודית וקבלה. ערך ופירסם ספרים ומאמרים רבים בנושאי קבלה וחסידות.

parlez en à vos amis 'מבוא לקבלה'

Les clients qui ont acheté le livre "מבוא לקבלה", ont aussi consulté les livres suivants:

שפת הים

שפת הים

Ajouter a l'étagère prix: 78 ₪

Le livre טל אורות A ete ajouté a votre étagère

Paiement