Contactez nous au 035531443
Votre étagère (0 livres)

שולחן ערוך פרידמן

   Editeur: מכון ירושלים

שולחן ערוך פרידמן [י"ג פריעדמאן. ידוע גם כ שולחן ערוך מכון ירושלים], נחשב לשולחן ערוך המדויק והמפואר ביותר. שולחן ערוך פרידמן כולל 35 כרכים במידות 34x25.5 ס"מ: 9 בחלק אורח חיים (הושלם), 10 יורה דעה (הושלם), 10 חושן משפט (הושלם) ו-6 אבן העזר (הולשם). כל השולחן ערוך פרידמן הושלם בשעה טובה !

ניתן לרכוש גם כרכים בודדים של שולחן ערוך פרידמן מכון ירושלים 

השתלשלות מהדורות השולחן ערוך

[מתוך אתר הוצאת מכון ירושלים]

מאז הפציע אורו של הספר "שלחן ערוך", הוכר על ידי המוני בית ישראל בכל מקומות פזוריהם, כספר הספרים של הפסיקה ההלכתית הצרופה, עמוד האש ההולך לפני המחנה. מיום הופעתו לא ידע הספר גבולות ולא הכיר "שיטות לימוד", הכל לומדים בו והכל מתרפקים עליו, על פיו ילכו על פיו יסעו ועל פיו יחנו.

בוונציה בשנת שכ"ה הורכב השלחן בידי מרן המחבר בעל ה"בית יוסף", בקראקא בשנת ש"ל נפרסה עליו המפה על ידי רבי משה איסרליש (הרמ"א), ומאז במשך מאות שנים הונחו על גביו כלים מכלים שונים על ידי גדולי האחרונים, הש"ך והט"ז, הסמ"ע והמגן אברהם, הבית שמואל והחלקת מחוקק, הגר"א והגרעק"א, ה"פרי מגדים" וה"פרי חדש" ועוד.

אך דא עקא, שדוקא בשל תפוצתו העצומה של הספר והדפסתו במהדורות רבות במהלך מאות השנים שחלפו, ובגין ריבוי החיבורים והפירושים שנתחברו סביבו, השתרבבו להם רבבות חרולים וקמשונים בתוככי הספר, שורות שלימות שהועברו בשגגה מחיבור אחד למשנהו, קטעים שנשמטו, מילים חסרות, ראשי תיבות שפוענחו בצורה לא מדוייקת, מראי מקומות מוטעים וכדומה, עד כי לדאבון כל לב הפך לאחד מספרי היסוד המשובשים ביותר.

היתה זו בגדר "משאת נפש" של דורות רבים, ובראשם גדולי ומאורי ישראל, מורי ההוראה והיושבים על מדין, לערוך מחדש את השלחן, לגהץ את המפה, להבריק וללטש את הכלים, ולהוציא לאור עולם מחדש בעריכה מדוקדקת ואחראית את ספר ה"שלחן ערוך".

והנה עתה הגיעה העת, ומכון ירושלים נטל על שכמו את המשימה התורנית – מחקרית הגדולה ביותר שנעשתה בדורות האחרונים, והחל בעריכתם והוצאתם לאור מחדש של כרכי שולחן ערוך מכון ירושלים, על פי הכוונתם והדרכתם של גדולי ישראל ואנשי מחקר המיומנים בתחום זה.

 

מעלות שולחן ערוך מכון ירושלים

הנוסח: צוותות תלמידי חכמים וחוקרים שקדו וחקרו את נושא הדפוסים, המהדורות וכתבי היד, עד אשר הגיעו לנוסחאות האמיתיות והמדוייקות ביותר, כפי אשר יצאו מתחת ידם של המחברים שהובאו בשולחן ערוך מכון ירושלים. כל חיבור ופירוש הוצב במלואו על מקומו ודוכנו, קטעים חסרים הושלמו, רבבות שיבושים תוקנו וראשי התיבות פוענחו בצורה מדוייקת. ארועים בלתי צפויים נגלו בפני חברי המערכת, עם גילויים וחשיפתם של כתבי ידם המקוריים של רבים מגדולי האחרונים, ומתוכם נשפכת בהירות עצומה על הדברים, כאשר עניינים שלמים אשר נדמו כמוקשים וסתומים מתבהרים לפתע בזכות הגירסה הנכונה.

ציונים ומקורות: במהלך הדורות נדפסו מספר חיבורים לציין מקורותיהם של השו"ע והרמ"א, הראשון שבהם בשנת שס"ז, ולאחר מכן במהדורות שונות של גדולי הדורות אך במהדורות אלו נפלו שיבושים רבים מספור. בשולחן ערוך פרידמן מצויינים בפרוטרוט ובדייקנות כל המקורות מהם שאבו המחברים את הלכותיהם ופרשנותם.

פירושים והגהות מכת"י: במהדורת שולחן ערוך מכון ירושלים מופיעים עשרות פירושים והגהות מגדולי מפרשי השו"ע, ובהם פירושיהם והגהותיהם של גדולי האחרונים, מהם שנדפסו בשעתם ואינם בנמצא, ומהם שלא נדפסו עד כה והיו ספונים בכתובים.

צורת ההדפסה המהודרת והנאה של מהדורת פרידמן, משלימה למפעל אדירים זה את ההוד וההדר.

30 הכרכים אשר הופיעו עד כה, ממחישים קבל עולם כי החזון יצא מן הכוח אל הפועל, ומשאת נפשם של עולם התורה וההלכה הולכת ומתגשמת.

parlez en à vos amis 'שולחן ערוך פרידמן'

Les clients qui ont acheté le livre "שולחן ערוך פרידמן", ont aussi consulté les livres suivants:

Le livre טל אורות A ete ajouté a votre étagère

Paiement