שולחן ערוך

Contactez nous au 035531443
Votre étagère (0 livres)

השולחן ערוך הוא ספר הלכה שכתב ר' יוסף קארו בצפת בשנת שכ"ג ונדפס לראשונה בוונציה במהלך שנים שכ"ה-שכ"ו. במהלך השנים הפך השולחן ערוך לספר הפסיקה המקובל בכל עדות ישראל. השולחן ערוך הוא קיצור ההלכות מספר בית יוסף, אותו כתב ר' יוסף קארו על הטור ובו הביא את כל דעות הראשונים העקריות בכל נושא. ר' יוסף קארו מציג בהקדמת הספר את הסיבות לכתיבת הספר, בפרט הוא מדגיש את הקושי שיש לאדם הפשוט להגיע להלכה ברורה עקב ריבוי המחלוקות ואריכות הדיונים בבית יוסף.

מור וקציעה

מור וקציעה

Ajouter a l'étagère prix: 89 ₪

Le livre טל אורות A ete ajouté a votre étagère

Paiement