Contactez nous au 035531443
Votre étagère (0 livres)

תפארת ההלכה הלכות שבת

   Editeur: יפה נוף

הספר תפארת ההלכה מאת הרב חיים קנייבסקי, הוצאת יפה נוף, הינו ספר שאלות ותשובות של הרב חיים קנייבסקי העוסק בהלכות שבת.

אודות מחבר הספר תפארת ההלכה

הרב שמריהו יוסף חיים קַנִּיֶּבְסְקִי ממנהיגיו הרוחניים הבולטים של הציבור החרדי-ליטאי, פוסק הלכה ומחבר ספרים רבים במגוון מקצועות תורניים, נולד בפינסק, לרב יעקב ישראל קניבסקי ("הסטייפלר") ולמרים, אחותו של החזון איש. בשנת 1934 עלה עם משפחתו לארץ ישראל והם התיישבו בבני ברק. בהספד של הרב שך על אביו, הוא אמר כי "הניח בן כמותו". בהזדמנות אחרת אמר עליו הרב שך כי "הוא הכי גדול מה שיש לנו בעולם".

הרב קניבסקי נחשב כבקיא בספרות התורנית, ובייחוד בספרות חז"ל. מנהגו הוא ללמוד בכל שנה את כל ספרות חז"ל ואת ספרות היסוד ההלכתית (משנה תורה לרמב"ם, שולחן ערוך). הרב קניבסקי מקדיש ללימוד זה מספר שעות ביום, ומסיים את מחזור הלימוד בכל שנה בערב הפסח. ידיעותיו מקיפות תחומים רבים וכוללות גם מדרשים קטנים שהעיסוק בהם אינו רווח. דרך לימודו, המבוססת על בקיאות רחבה, מתאפיינת בהשוואת המקורות השונים ובניסיונות להסבירם זה על פי זה.

חיבורים נוספים של הרב חיים קנייבסקי

תפארת ההלכה מצטרף לחיבוריו וספריו הרבים שכתב הרב קנייבסקי במהלך השנים. ובניהם:

  • שערי אמונה - ביאורים וחידושים על המשניות שבסדר זרעים
  • דרך אמונה - ספר הערוך במתכונת המשנה ברורה על הלכות זרעים בספר משנה תורה לרמב"ם.
  • דרך חכמה - ספר הערוך במתכונת המשנה ברורה על הלכות קדשים בספר משנה תורה לרמב"ם.
  • שקל הקודש - פירוש על הלכות שקלים ועל הלכות קידוש החודש בספר משנה תורה.
  • ארחות יושר - דברי מוסר, מלוקטים בעיקר מדברי חז"ל, ראשונים ואחרונים.

parlez en à vos amis 'תפארת ההלכה הלכות שבת'

Les clients qui ont acheté le livre "תפארת ההלכה הלכות שבת", ont aussi consulté les livres suivants:

Le livre טל אורות A ete ajouté a votre étagère

Paiement