Contactez nous au 035531443
Votre étagère (0 livres)

תחומין ל"ז- מכון צומת

   Editeur: צומת

תחומין ל"ז מכון צומת תשע"ז - קובץ הלכתי תורה חברה ומדינה.

"כבר שנים רבות נושא 'תחומין' את הדגל של כתבי העת התורניים, לתפארת הציונות הדתית בפרט ומדינת ישראל בכלל. והשנה – כרך לז – נושא בחובו סימן של דגל בגימטרייה" (מתוך הקדמת העורך לכרך החדש).

 

עוד על תחומין ל"ז:

כרך חדש בסדרת תחומין ובו כ-56 מאמרים הלכתיים בכל תחומי החיים המודרניים רפואה, שבת ומועד, צבא ובטחון, חברה, אישות ומשפחה, משפט, משק וכלכלה, הארץ ומצוותיה, איסור והיתר, מקדש וגאולה.

הרבנים המשתתפים בקבצי תחומין הם מכל שדרות הציבור.

השנתון ההלכתי "תחומין"  יוצא לאור ע"י מכון צומת שבאלון שבות זה 37 שנה. סידרה זו מהווה במה מרכזית למחקרים ולבירורי הלכה בסוגיות הנולדות מהמפגש בין אורח החיים היהודי ובין הקידמה הטכנולוגית וארחות החיים המודרניים. בשנתון באות לידי ביטוי סוגיות חברה , משפחה, גיור, אישות ומשפחה, חברה ושלטון, משפט, שבת, רפואה, משק וכלכלה ועוד.

parlez en à vos amis 'תחומין ל"ז- מכון צומת'

Les clients qui ont acheté le livre "תחומין ל"ז- מכון צומת", ont aussi consulté les livres suivants:

בשר בחלב

בשר בחלב

Ajouter a l'étagère prix: 55 ₪

Le livre טל אורות A ete ajouté a votre étagère

Paiement