Contactez nous au 035531443
Votre étagère (0 livres)

תורת הבית לרשב"א סט 3 כר'

   Editeur: מוסד הרב קוק

מחיר מבצע - מלאי מוגבל

תורת הבית הארוך והקצר לרבינו שלמה ב”ר אברהם אדרת עם השגות “בדק הבית” לרבינו אהרן הלוי – הרא”ה ועם “משמרת הבית” לרשב”א. יוצא לאור על-פי כתבי-יד ודפוסים ראשונים בצירוף ציוני מקורות, מקבילות, הערות וביאורים. 304 עמ’

תורת הבית הוא חיבור הלכתי בהלכות איסור והיתר שכתב הרשב"א. מהווה אחד מספרי היסוד בתחומים אלו.

הספר מחולק לשני חלקים, הארוך והקצר, המהווה תמצית וסיכום לארוך (וישנן פעמים שחסר בו בקצר ממה שכתב בארוך). בהקדמתו מבאר ששני החיבורים נצרכים משום שיש החפצים בבירור הלכתי ארוך ויש החפצים בפסקי ההלכה למעשה, ולכן כתב את שניהם.

הספר מחולק לשמונה בתים, וכל אחד מהם לשערים:

  • בית ראשון ושני- שחיטה וכיסוי הדם
  • בית שלישי- בעלי חיים האסורים והמותרים, מתנות כהונה, דם ומליחה, בשר בחלב]], מאכלים מגולים, חלב נכרי ובישולי נכרי.
  • בית רביעי- תערובות, הכשרת כלים
  • בית חמישי- יין נסך
  • בית שישי- נטילת ידיים
  • בית שביעי- נדה
  • שער המים- טבילה ומקוואות.

בשנת תש"ע נדפס הספר תורת הבית לרשב"א במהדורה חדשה ומורחבת עם הערות על ידי הרב משה הכהן ברוון, בהוצאת מוסד הרב קוק (שלושה כרכים).

parlez en à vos amis 'תורת הבית לרשב"א סט 3 כר''

Les clients qui ont acheté le livre "תורת הבית לרשב"א סט 3 כר'", ont aussi consulté les livres suivants:

וזאת הברכה

וזאת הברכה

Ajouter a l'étagère prix: 52 ₪

Le livre טל אורות A ete ajouté a votre étagère

Paiement