Contactez nous au 035531443
Votre étagère (0 livres)

מילה שלמה

הספר מילה שלמה - תיאור מצות המילה ובדיקת כשרותה באיורים ממוחשבים בהנחיית גדולי הדור - מאות פסקים חדשים ממרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל וגדולי דורנו כולל השוואות וציונים לספרי השו"ת,  מדריך מעשי להורי הרך הנימול הכולל דינים, מנהגים תזכורות והדרכה מהלידה, סדר הברית והתפילות, ופניני מילה- פנינים יקרים באגדה ובמחשבה על מצוות המילה. 725 עמודים.

 

הספר מילה שלמה

הספר מילה שלמה עוסק בברית המילה הלכה ומעשה ומיוסד על ספרי הפוסקים, ראשונים ואחרונים גאוני אשכנז וספרד בכל הדורות. למעלה מ-10 שנים שקד הרב שוחט על כתיבת הספר, ולפום צערא אגרא: המהדורה הראשונה זכתה ב"ה להצלחה רבה, ותוך חודשים ספורים בלבד, הודפסה מהדורה שלישית שאף היא נחטפה מן המדפים. כיום, עומד הספר מילה שלמה לפני הדפסה נוספת, והביקוש רק הולך וגובר. מלבד תפקידו כמוהל וכמפקח רשמי על המוהלים, פועל הרב שוחט תחת כובעים נוספים לא פחות חשובים. הוא נותן הרצאות מרתקות בנושאי המילה, עובד מול המרכזים הרפואיים הגדולים בארץ ובעולם, ומוביל פרויקט ראשון מסוגו, מלווה במצגות והמחשות ויזואליות, המנגיש את מצוות ברית המילה לציבור הרחב.

 הספר מעוטר בהסכמותיהם הנלהבות של גדולי ישראל, כגון מרנן ורבנן: רבינו מרן הגרי"ש אלישיב והגאון הגדול רח"פ שיינברג זצוק"ל, ולהבחל"ח מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א, מרן הגר"נ קרליץ שליט"א, הגאון הגדול ר"י זילברשטיין שליט"א, הגר"מ שטרנבוך שליט"א, הגר"ע אויערבך שליט"א ועוד.

 

אודות מחבר הספר מילה שלמה הרב שלמה שוחט

המחבר, הרב שלמה שוחט, מוהל מומחה למעלה מ-30 שנה, ממליץ לוודא שהברית אכן נעשית כהלכה ושהמוהל משתמש בכלים סטריליים.  "את הספר 'מילה שלמה' כתבתי בראש ובראשונה עבור הורי הרך הנימול", משתף הרב שוחט, "מילה שלמה מרכז ומאגד בתוכו הסברים מפורטים על קיום מצוות המילה הלכה למעשה. אולם נהיר הדבר, כי הוא מותאם לכל אדם באשר הוא, וכל מי שחשקה נפשו להעמיק בסוגיית קיום מצוות המילה, להבין ולדעת אותה על בוריה – מוזמן לעיין בו".

 

parlez en à vos amis 'מילה שלמה'

Les clients qui ont acheté le livre "מילה שלמה", ont aussi consulté les livres suivants:

est revenue en stock
פני ברוך

פני ברוך

Ajouter a l'étagère prix: 55 ₪

Le livre טל אורות A ete ajouté a votre étagère

Paiement