Contactez nous au 035531443
Votre étagère (0 livres)

משנה תורה לרמב"ם גדול - פרנקל - חדש!

   Editeur: יד שבתי - פרנקל

משנה תורה לרמב"ם גדול, 24x31 ס"מ,

מסודר ומוגה מחדש! מהדורה חדשה! עם תוספות

כולל ספר המפתח, בהוצאת יד שבתי - פרנקל, הוצאה חדשה ומהודרת ומוגהת בעל תוספות רבות, כולל המפתחות, המהדורה המבוקשת ביותר של היד החזקה לרמב"ם. כולל תיקונים בכל הספרים שנוצרו משיבושים במהלך ההיסטוריה, וכולל השמטות מפני הצנזורה.

כולל תוספות יחודיות:

  • ספר המפתח- מפתח מקיף של מאות ספרים העוסקים בפירוש וביאור הרמב"ם והפניות אליהם מכל הלכה ברמב"ם.
  • מקורות וציונים- המקורות של הרמב"ם מכל ספרות חז"ל והגאונים. נדפס בצד כל הלכה.
  • ילקוט שינויי נוסחאות- מביא את שינויי הנוסחות העיקריים ברמב"ם ונושאי כליו. נדפס על הדף.
  • ספר הליקוטים- ליקוטי פירושים על הרמב"ם.

 

אודות חשיבות ספר המפתח 

'ספר המפתח' נודע בקרב לומדי התורה בחשיבותו העצומה לעיון בדברי הרמב"ם. למי שלומד את הרמב"ם 'על סוגיות' ורוצבה לעיין בדעתו ובפירושיו בנושאים מסויימים, ולא רק להשיג בקיאות בסיסית ברמב"ם, חייב את ספר המפתח לצורך כך. ספר המפתח פשוט מפנה למקורות נוספים ובכך מבאר, מרחיב ומעמיק את הסוגיה. על כן משנה תורה לרמב"ם של הוצאת שבתאי פרנקל נחשבת למהדורה הנפוצה ביותר בין יושבי בית המדרש.

 

אודות משנה תורה לרמב"ם

משנה תורה הוא חיבור הלכתי שכתב הרמב"ם בהיותו בן שלושים ושתיים. חיבור זה הוא גולת הכותרת של כתביו של הרמב"ם, המקיפות בצורה מופתית ומסודרת את ההלכה בפרט, והתורה שבעל פה בכלל, בכל תולדות העם היהודי. משנה תורה הוא חיבור מצטיין בסדר קפדני שלא היה אופייני עד לתקופת כתיבתו, והרמב"ם יוצר בו קיטלוג חדשני של כל ההלכה. החיבור משנה תורה פסקני ואינו מותיר מקום לדיונים, וכן אין בו מקורות הלכתיים לפסקים המופיעים בו; עובדה זו הביאה כמה תלמידי חכמים לחבר חיבורים אודות מקורותיו המשוערים של הרמב"ם לפסקיו. בנוסף לחיבורים אלו, נכתבו סביב הספר משנה תורה חיבורים למדניים ומחקריים רבים, והוא אחד מספרי ההלכה הנחקרים ביותר, הן על ידי החכמים המסורתיים והן על ידי חוקרים מודרניים.

parlez en à vos amis 'משנה תורה לרמב"ם גדול - פרנקל - חדש!'

משנה תורה לרמב"ם גדול - פרנקל - חדש!
Cliquez sur l'image pour agrandir
תמונה שניה- הספר משנה תורה לרמב"ם גדול - פרנקל - חדש! תמונה שניה- הספר משנה תורה לרמב"ם גדול - פרנקל - חדש!

משנה תורה לרמב"ם גדול - פרנקל - חדש!

Ajouter a l'étagère prix: 1549 ₪

Les clients qui ont acheté le livre "משנה תורה לרמב"ם גדול - פרנקל - חדש!", ont aussi consulté les livres suivants:

Le livre טל אורות A ete ajouté a votre étagère

Paiement