Contactez nous au 035531443
Votre étagère (0 livres)

משנה ברורה לשם - יא' כרכים - כיס

   Editeur: לשם

הסדרה משנה ברורה לשם, במהדורת כיס, יא' כרכים, נח ללימוד ונשיאה בדרכים.

מנוקד, כריכה רכה.

אודות מחבר המשנה ברורה - רבי ישראל מאיר 

משנה ברורה הוא חיבור הלכתי של רבי ישראל מאיר הכהן מראדין ("החפץ חיים"), ונחשב לאחד מחיבורי ההלכה המרכזיים והחשובים. מאז כתיבתו, התקבל המשנה ברורה כספר פסיקה מרכזי ביהדות אשכנז. ביטוי לכך ניתן למצוא בדבריו של החזון איש: "ההוראה המקובלת מפי רבותינו אשר מפיהם אנו חיים כמו מרן הבית יוסף, המגן אברהם והמשנה ברורה, היא הוראה מקוימת כמו מפי סנהדרין בלשכת הגזית"‏

תיאור הספר - משנה ברורה

ספר המשנה ברורה הוא למעשה פירוש על חלק אורח חיים בשולחן ערוך, העוסק בהלכות יום יום. והוא בא לבאר ולהוסיף על דברי השולחן ערוך. וכן להכריע ולפסוק הלכה בנושאים הנידונים בשולחן ערוך על בסיס הספרות ההלכתית לאורך הדורות. הספר משנה ברורה כולל ששה חלקים וכתיבתו ארכה כשלושים שנה (עריכתו הסתיימה בי"ט בחשוון תרס"ז). משנה ברורה משמש כספר בסיסי בהלכה לכל עדות ישראל, ובעיקר ביהדות אשכנז. הספר נדפס לפי הוראת המחבר יחד עם החיבורים באר היטב ושערי תשובה בגוף הספר אף שהוא כולל כבר בדבריו ציטוטים רבים משני הספרים הללו, המשנה ברורה נערך כולו בידי החפץ חיים. עם זאת, חלקים ממנו נכתבו בידי בנו ונערכו על ידו‏.

parlez en à vos amis 'משנה ברורה לשם - יא' כרכים - כיס'

Les clients qui ont acheté le livre "משנה ברורה לשם - יא' כרכים - כיס", ont aussi consulté les livres suivants:

Le livre טל אורות A ete ajouté a votre étagère

Paiement