Contactez nous au 035531443
Votre étagère (0 livres)

קריאי מועד השלם

הספר קריאי מועד השלם, גודל : 17.5 * 24 ס''מ, 864 עמודים, כריכה קשה. קריאי מועד השלם עם פירוש כוונת הלב כולל התיקון לשביעי של פסח, שבועות, והושענא רבה. במהדורה חדשה באותיות גדולות ומאירות עיניים. 

אודות הספר קריאי מועד

בקרב יוצאי בבל ופרס ישנו מנהג בליל חג הפסח, שבועות והושענא רבה היו מתאספים כל בני המשפחות הנכבדות בבתי ראשי המשפחה, ויתר העם מתאספים בבתי הרבנים המפורסמים או בבתי הכנסת ונשארים שם ערים כל הלילה, מלבד בפסח בו היו נשארים עד חצות. קוראים קטעים ידועים מתוך התנ"ך, המדרש ואדרא רבא, כפי שמובא ב"ספר קריאי מועד" שנדפס בבגדאד בשנת תר"ע (מהדורה ב' - ירושלים תשי"ח) ובמקומות אחרים. כנס זה נקרא בשם "משמרה". כל "משמרה" אינה פחותה ממניין גברים, לשם אמירת "קדיש". מי שמת לו מת באותה שנה (או בשנים קודמות) עושה "משמרה" לעילוי נשמת הנפטר. 

ה"משמרות" בבתי הרבנים מלוות דרשות, קושיות ותירוצים וחידודי רעיונות מן הטכסט הנקרא. מדי פעם בפעם מכבדים את המסובים בקפה, תה ו"מגלי". באמצע הלילה, בין גמר קריאת התנ"ך והמדרש לקריאת האדרא-רבא, עורכים הפסקה קצרה ומכבדים את האורחים במיני פירות וירקות. להפסקה זו קוראים "זמן הברכות". 

סדר הקריאה ב"משמרה" הוא לפי התור. כל אחד קורא קטע מתוך הספר "קריאי מועד". מקום בולט תופסת ערנותם של הילדים בלילה זה. הם אוהבים מאד להתחרות ביניהם, הן על טיב קריאתם והן על מספר הקטעים שיפלו בגורלם. כמה ילדים משנים את מקומם עשרת מונים, כדי שיעלה בידיהם לקרוא קטעים נוספים. בבתי החכמים מתכוננים הילדים לשאול שאלות ואף לענות על שאלות שיישאלו. התחרות זו מרבה חכמה. 
parlez en à vos amis 'קריאי מועד השלם'

Les clients qui ont acheté le livre "קריאי מועד השלם", ont aussi consulté les livres suivants:

בית תפילה

בית תפילה

Ajouter a l'étagère prix: 49 ₪

Le livre טל אורות A ete ajouté a votre étagère

Paiement