Contactez nous au 035531443
Votre étagère (0 livres)

מגן יום ולילה לבת המלך

חוברת כיס מגן יום ולילה לבת המלך - ארבע עשר ברכות למהלך היום והלילה להצלחה אישית ומשפחתית. כולל בתוכו גם הפרשת חלה וחוקי נידה וטהרה. "והריקותי לכם ברכה עד בלי די"

חוברת הכיס מגן יום ולילה נוצרה על מנת לאגד בצורה נוחה את הברכות והתפילות המלוות את היהודי במהלך חייו עבור אלו שעושים את צעדיהם הראשונים ביהדות, אך לא רק עבורם. החוברת חביבה מאוד גם על אלו שרוצים לשפר את כוונתם בברכות ולקרוא מהכתוב ולא בעל-פה, להנציח את שמות יקיריהם, ולהכניסם בצורה יומיומית בתפילתם ובזכרונם.

החוברת מכילה כ- 60 עמודים מהודרים של ברכות ותפילות, וניתנת להקדשה אישית בעזרת שער פנימי, פרקי אותיות נשמה, מלל אישי וכדו'.

התקשר לפרטים נוספים: 03-5531443 | ניתן לחלק לתשלומים

בחר כמות רצויה:

מגן יום ולילה לבת המלך - יחידות בודדות ללא הקדשה אישית - 18 ₪ מגן יום ולילה לבת המלך - 20 יחידות עם הקדשה אישית - 500 ₪ מגן יום ולילה לבת המלך - 50 יחידות עם הקדשה אישית - 700 ₪

 

מגן יום ולילה בהקדשה אישית

parlez en à vos amis 'מגן יום ולילה לבת המלך'

Les clients qui ont acheté le livre "מגן יום ולילה לבת המלך", ont aussi consulté les livres suivants:

Le livre טל אורות A ete ajouté a votre étagère

Paiement