Contactez nous au 035531443
Votre étagère (0 livres)

סידור לתלמיד קורן - עדות מזרח

   Editeur: קורן ירושלים

סידור לתלמיד קורן

נוסח עדות מזרח - ספרדים

סידור זה, המיועד לתלמידים, ערוך באופן שהתלמיד יכול להבחין בקטעים השונים שבתפילה ובחשיבותם. באמצעות עריכה מיוחדת של הרב בראור, קל להבחין בין התפילה שאדם מחויב בה מדאורייתא לפסוקים הנאמרים כהכנה לתפילה או לאחריה. מתוך כך הלכות התפילה ברורות ומובנות כמעט מאליהן. בסידור מצויות התפילות הנאמרות בימים שבהם התלמיד מתפלל בבית הספר ויש בו הדרכה מאירת עיניים למתפלל הצעיר אשר אינו בקיא דיו בסדרי התפילה. ספר תהלים וחמש מגילות צורפו אף הם.

גודל  -13X19.5         נוסח - עדות מזרח

parlez en à vos amis 'סידור לתלמיד קורן - עדות מזרח'

סידור לתלמיד קורן - עדות מזרח
Cliquez sur l'image pour agrandir

סידור לתלמיד קורן - עדות מזרח

Ajouter a l'étagère prix: 45 ₪

Les clients qui ont acheté le livre "סידור לתלמיד קורן - עדות מזרח", ont aussi consulté les livres suivants:

Le livre טל אורות A ete ajouté a votre étagère

Paiement