סידור ליום העצמאות ויום ירושלים

Contactez nous au 035531443
Votre étagère (0 livres)

סידור ליום העצמאות ויליום ירושלים יכול להיות לעזר גדול בתפילות החג, הן יום העצמאות והן יום ירושלים, מבלי צורך לדפדף ולחפש בסידור הרגיל את התוספות הנאמרות באותו יום, ספירות העומר המתאימות, ההפטרות וכד'... וכמו כן מוסיף עוד נופח אצל בעל הסידור להיחשף לקדושת היום ע"י ההכנות הנצרכות לכל חג, שחלק מהן כמובן הוא המחזור של החג המתאים..

Le livre טל אורות A ete ajouté a votre étagère

Paiement