Contactez nous au 035531443
Votre étagère (0 livres)

מחזור רינת ישראל סט 5 כ' בינוני אשכנז

   Editeur: הוצאת מורשת

מחזור רינת ישראל סט 5 כ' אשכנז הוא אחד המחזורים הנמכרים ביותר בנוסח אשכנז. גודל בינוני.

"דור ודורשיו,דור דור וספריו-גם דור דור וסידוריו, גם סידור זה "רינת ישראל" צורך הדור וצורך השעה הוא.

נחוץ הסידור לרכי דורנו, החי חיי קוממיות בארצו ואשר לשון העברית המדוברת ושגuרה בפיו,ואף על פי כן אין כל האמור בתפילה מובן תמיד בלי ביאור, ועל אחת כמה וכמה שבלי הארה והבהרה אין מגיעים לידיעת הרכבן של התפילות מחלקיהן וממקורותיהן.

ביותר מרגישים בחיסרון בידור ערוך ומבואר המורים בבית הספר...גם בבתי כנסת או מניינים לנוער-סידור כזה מתבקש ביותר וגם הצעיר המתפלל ליד אביו בבית הכנסת עם המבוגרים זקוק לסידור כזה, שינחה אותו להכיר והבין את תפילות ישראל וישקף את חלוקת התפילה לחטיבותיה, את הרכבה וחיבור חלקיה ואת מקורותיהם. וכל האמור לעיל על התלמיד ועל הצעיר ועל המתפלל בבית הכנסת,חל ביתר שאת על התלמידה ועל הצעירה ועל המתפללת בעזרת הנשים" (מתוך ההקדמה לסידור "רינת ישראל") וכן בעניינו בתפילות החגים אין כולנו מומחים בכל חלקיהם וחיבוריהם ועל כן אנו צריכים סידור שיכוון אותנו ויסביר את חלקי התפילה ואת חיבוריה כאמור לעיל.

מחזורי רינת ישראל לחגים הוא חובה בכל בית יהודי החפץ להבין את התפילה ואת חלקיה

 

רינת ישראל הוא סידור תפילה שיצא לאור לראשונה בשנת תש"ל (1970), בהוצאת מורשת, בעריכת ד"ר שלמה טל. הסידור מותאם לציבור הדתי לאומי ונפוץ בציבור זה.
הסידור יצא לאור ביוזמה משותפת עם משרד החינוך, ונערך מתוך כוונה להקל על תלמידים וצעירים להתמודד עם הסידור והתפילה.
הסידור מתאפיין בטיפוגרפיה מאירת עינים, הכוללת החלפת הגופן לגופן "פרנק-ריהל" המודרני יותר, סימון הבדלים בין תנועות שונות, הטעמת מילים, חלוקה לפרקים ולחטיבות וביאור מילים קשות. כמו כן, יש בו ציון מקורות לפסוקים ולקטעי תפילה. בהדפסת הסידור נמנעו מהדפסת קטעים שונים בגדלים שונים של אותיות, ללא קשר לחשיבותם.
עורך הסידור ביקש להכריע בין נוסחים שונים שהופיעו זה לצד זה בסידורים קודמים ולכן מופיע ברינת ישראל נוסח אחד בלבד. לדוגמה, בסידורים רבים הודפס נוסח האר"י בסוגריים לצד נוסח אחר, ומתפללים רבים התבלבלו בין הנוסחים ויש שטעו לומר את שניהם. בסידור זה הוכרע לנקוט כנוסח האר"י.
לסידור נוספו תפילות לשלום המדינה, לשלום חיילי צה"ל, ליום העצמאות וליום ירושלים, כפי שנקבעו על ידי הרבנות הראשית לישראל, או שנתקבלו בקרב הציבור הדתי לאומי.
במסגרת סדרת רינת ישראל יצאו לאור סידורים בנוסח ספרד, נוסח אשכנז, נוסח הספרדים, וכן מחזורים, הגדה של פסח, סליחות וקינות לתשעה באב. במחזורים הוצאו רוב הפיוטים ממקומם בסדר התפילה, בהתאם למנהג הרווח בארץ ישראל שלא לאמרם. בסידור הושמטו סליחות (לתעניות ציבור ולתעניות בה"ב) המצויות בסידורים אחרים. הסידור התקבל בתפוצה רחבה בבתי הכנסת של הציבור הדתי-לאומי ובחינוך הממלכתי-דתי. בקרב הציבור החרדי הסידור כמעט ולא נמצא בשימוש, הן בשל גישתו הציונית והן בשל עיצובו המודרני. (מתוך האתר ויקיפדיה)

 

parlez en à vos amis 'מחזור רינת ישראל סט 5 כ' בינוני אשכנז'

מחזור רינת ישראל סט 5 כ' בינוני אשכנז
Cliquez sur l'image pour agrandir
תמונה שניה- הספר מחזור רינת ישראל סט 5 כ' בינוני אשכנז

מחזור רינת ישראל סט 5 כ' בינוני אשכנז

Ajouter a l'étagère prix: 179 ₪

Les clients qui ont acheté le livre "מחזור רינת ישראל סט 5 כ' בינוני אשכנז", ont aussi consulté les livres suivants:

Le livre טל אורות A ete ajouté a votre étagère

Paiement