Contactez nous au 035531443
Votre étagère (0 livres)

איתי מלבנון כלה

הספר איתי מלבנון כלה - " חתונה זה עניין ציבורי, ואין ציבור פחות מעשרה, לכאורה יש מקום לתהות הנישואין הלא הם עניין אישי, אינטימי, בינו לבינה מה בין זה לכל העולם?...." (מתוך הספר) בספר איתי מלבנון כלה  מסביר לנו הרב קלנר את כל ענייני החופה והקידושין ע"פ משנתו השאובה מתורת הרב אברהם יצחק הכהן קוק,מהר"ל ועוד הרבה מקורות שקצרה היריעה מלהכיל ספר מומלץ לחתנים לפני חופתם החפצים להבין את הנעשה בחופה במבט עמוק וברור.  

parlez en à vos amis 'איתי מלבנון כלה'

Les clients qui ont acheté le livre "איתי מלבנון כלה", ont aussi consulté les livres suivants:

אהל ישרים

אהל ישרים

Ajouter a l'étagère prix: 52 ₪
ביתך שלום

ביתך שלום

Ajouter a l'étagère prix: 38 ₪

Le livre טל אורות A ete ajouté a votre étagère

Paiement