Contactez nous au 035531443
Votre étagère (0 livres)

תלמוד בבלי מנוקד קורן- קידושין

   Editeur: קורן

תלמוד בבלי מנוקד קורן- קידושין

המרחק מהשפה הארמית וההרגלים שהביא עמו העידן הדיגיטלי מעיבים על חוויית לימוד הגמרא. בגלל המאמץ הרב המושם על הבנת השפה, נותרים לעיתים רק מעט זמן ומרץ בבית המדרש להעריך ולהינות מהלימוד עצמו. 
מהדורת תלמוד בבלי מנוקד מסדרת 'קורן ספרי יסוד' מסייעת בידי הלומדים להתרגל לשפה התלמודית. הניקוד והפיסוק מקנים את הכלים לצלוח את חבלי הלימוד הראשונים ולצלול בים התלמוד. המהדורה גם הודרה בתוספתא מפוסקת ונקייה משיבושים.

ניתן להשיג בסדרת תלמוד בבלי מנוקד קורן את

תלמוד בבלי מנוקד קורן בבא מציעא

תלמוד בבלי מנוקד קורן בבא בתרא

תלמוד בבלי מנוקד קורן סנהדרין

תלמוד בבלי מנוקד קורן קידושין

parlez en à vos amis 'תלמוד בבלי מנוקד קורן- קידושין'

תלמוד בבלי מנוקד קורן- קידושין
Cliquez sur l'image pour agrandir
תמונה שניה- הספר תלמוד בבלי מנוקד קורן- קידושין

תלמוד בבלי מנוקד קורן- קידושין

Ajouter a l'étagère prix: 64 ₪

Les clients qui ont acheté le livre "תלמוד בבלי מנוקד קורן- קידושין", ont aussi consulté les livres suivants:

Le livre טל אורות A ete ajouté a votre étagère

Paiement