Contactez nous au 035531443
Votre étagère (0 livres)

משנה סדורה עם ברטנורא - כרך בודד - גדול

   Editeur: קורן

כרך בודד (בפורמט גדול) של משנה סדורה עם ברטנורא - המהדורה הנמכרת ביותר של הסדרה הפופולארית משנה סדורה, אשר זוכה להצלחה רבה בציבור עקב צורת ההצגה החדישה של המשניות.

בחר את הכרך הרצוי:

סדר זרעים סדר מועד סדר נשים סדר נזיקין סדר קדשים סדר טהרות

מבנה הצגת המשניות במשנה סדורה

המשנה מחולקת לשורות קצרות וישנו רווח בין חלקי המשנה בדומה לכתיבת שירה. בשיטת עימוד זו עדיין אפשר לראות את כל המשנה במבט אחד, והיא מסייעת רבות להבנה. בשולי הדף נוסח מדויק ומוגה של פירוש רבי עובדיה מברטנורא. קיצור תולדותיו מובא במהדורה זו לצד הסבר על דרך פירושו ודיון בתולדות נוסח הפירוש. עורך המהדורה, הרב אליהו דורדק, הגיה את כל הפירוש על פי הדפוסים הראשונים, השלים מקורות, השווה נוסחים, הוסיף הקדמות, הסברים, כותרות, טבלאות ודפי עזר לליווי הקורא בלימוד המסכתות. כדי לאפשר מבט כללי על המשנה, בסוף כל כרך מופיע תקציר של המשניות במסכת. בכתיבת תקצירים אלה נעזר הרב דורדק בעבודתו של הרב דן בארי "כותרות התנ"ך".

על הרב המחבר את פירוש משנה סדורה הרב אליהו דורדק

הרב אליהו דורדק משמש כר"מ בישיבת 'נתיבות יוסף' שבישוב מצפה יריחו, שבראשה עומד הרב שבתי סבתו שליט"א. ככל תלמידי הרב סבתו  קיבל ממנו גם הרב דורדק את הבנת חשיבותן של החזרה והזכירה, ובחיבתו ללימוד המשנה החל ללמוד וללמד בשיטה מיוחדת המאהיבה את המשנה על לומדיה, וגורמת לה להישאר נטועה בלבו ובמוחו של הלומד. כבר בשנת תשנ"ב הוציא לאור הרב דורדק

את המהדורה הראשונה של ה'משנה סדורה', כשהוא מצרף לעימוד המיוחד, להדגשת שמות התנאים, לטבלאות ולכותרות ולאמצעי חיזוק הזיכרון האחרים, גם את הפירוש הקצר 'קב ונקי' מאת רבי אלישע ב"ר אברהם, מגדולי ליטא לפני כשלוש מאות שנה, פירוש המיוסד על פירושו הידוע של רבי עובדיה מן העיר ברטנורו שבאיטליה שחי ופעל כמאה שנים לפניו. בדרכו הדייקנית הגיה הרב דורדק את הפירוש 'קב ונקי' והדפיס אותו בשולי הדף באופן בהיר ונח, צירף טבלאות ובהן התוכן המרכזי של המשנה והנושאים המשניים והמקיפים שבה, הוסיף דפים לסימון החזרות ולרישום

הכל התחיל כאמור בשנת תשנ"ב; מאז חלפו שנים, שיטת הלימוד השתפרה, הלומדים התרבו, הדרישות השתנו, ולאחרונה יצאה לאור מהדורה חדשה שבה מחליף פירוש הרע"ב עצמו את קיצורו 'קב ונקי' הנ"ל. המשנה מודפסת באותה צורה מיוחדת, והקדמות והסברים וכותרות וטבלאות ודפי-עזר ממשיכים ללוות את הלומד. בשלמות אופיינית הוסיף העורך למהדורה זו את קיצור תולדותיו של רבי עובדיה, הסבר על דרך פירושו, ודיון בתולדות נוסח הפירוש – מתברר שפירוש הרע"ב הגיע למדפיס הראשון משובש ועבר הגהות חוזרות ונשנות, ועד היום לעיתים נוסחו מעורר תהיות; הרב דורדק הגיה את כל הפירוש על פי הדפוסים הראשונים, השלים מקורות והישווה נוסחים, והוציא לאור מהדורה מתוקנת ומושלמת של פירוש הרע"ב, כשבחציו העליון של העמוד נמצא נוסח מדויק של המשנה בסדר ובעיצוב המיוחדים של 'משנה סדורה', ולמטה פירושו של רבי עובדיה בנוסח מדויק ובסדר מופתי.צבירת הידע; אחרי הלימוד והחזרות הראשונות ניתן להיעזר בטבלאות כדי לשמור למשך זמן רב ובקלות-יחסית את תמונת המסכת, כלליה ופרטיה, מול העיניים. במשך הזמן הופכות החזרות התכופות לחלק אינטגרלי מהלימוד, ואצל רבים – לחלק מהחיים.

מהדורה משובחת זו יצאה לאור בגדלים שונים, באותיות נוחות לקריאה ובסידור דידקטי משובח. מתברר שבהרבה תלמודי תורה מכל המגזרים מעדיפים המלמדים והתלמידים ללמוד משנה ממהדורות 'משנה סדורה' השונות, והן זוכות להמלצות מקיר לקיר. אם המשנה עם פירוש הרב קהתי פתחה עידן חדש בלימוד המשנה בידע והבנה – המהדורות השונות של 'משנה סדורה' הפכו את לימוד המשנה למרכזי בחייהם של יהודים רבים, מבוגרים וצעירים.

מתוך העיתון "בשבע" פרשת משפטים, כ"ח שבט תשע"ג.

parlez en à vos amis 'משנה סדורה עם ברטנורא - כרך בודד - גדול'

Les clients qui ont acheté le livre "משנה סדורה עם ברטנורא - כרך בודד - גדול", ont aussi consulté les livres suivants:

Le livre טל אורות A ete ajouté a votre étagère

Paiement