Contactez nous au 035531443
Votre étagère (0 livres)

משניות קהתי כיס - סדר בודד

   Editeur: משניות קהתי

משניות קהתי / משניות מבוארות - שישה סדרי משנה במהדורת כיס- סדר בודד. במהדורה זו לא נוסף על פירוש הרב קהתי פירושו של רבי עובדיה מברטנורא. 

הרב פנחס קהתי ידוע בפירושו הבהיר למשניות, הנותן את הרקע המלא, כולל הרחבה מן המקורות ועם זאת נשאר תמציתי וקצר ומאפשר שטף לימוד רציף וברור. פירוש המשניות של הרב קהתי מתבסס על הפרשנות המסורתית של הרמב"ם והברטנורא, אך כתוב בשפה ברורה ופשוטה המתאימה גם ללומדים חסרי רקע לימודי. השילוב של התמציתיות והשפה הפשוטה הופכים את פירוש המשניות של קהתי לאחד הפירושים הטובים ביותר שנכתבו למשנה, ולפירוש הנמכר והנפוץ ביותר כיום.

 שים לב ! למוסדות / כמויות תנתן הנחה משמעותית!

יתרונות מהדורת הכיס 

מהדורת הכיס של משניות קהתי נחלה הצלחה גדולה, בגלל נוחיות הנשיאה והלימוד 'בלכתך בדרך' (לחיילים, תלמידים, ולכל מי שרוצה להניח בתיק התפילין וללמוד כל בוקר אחרי/לפני שחרית וכדו') ובגלל המנהג הטוב לחלק סט משניות לעילוי נשמת הנפטר, על ידי האבלים. המנהג שהפוץ כיום הוא לחלק במהלך השבעה את 38 כרכי המשנה לכל המנחמים שמקבלים על עצמם בלנ"ד לסיים את הכרך שקיבלו במתנה עד תאריך מסויים- השלושים, ה-11, השנה, וכו'. למי שאין מנחמים שמעוניינים לקבל וללמוד, אפשרות נוספת היא להניח את הסט בכניסה לבית מדרש / כולל עם פתק שניתן לקחת על דעת זה שמסיימים עד תאריך מסוים כאמור לעיל.

משניות קהתי כיס סדר מועד משניות קהתי כיס סדר זרעים משניות קהתי כיס סדר נשים משניות קהתי כיס סדר נזיקין משניות קהתי כיס סדר קדשים משניות קהתי כיס סדר טהרות

 

 

הרקע לכתיבת משניות קהתי

משניות קהתי הוא השם הנפוץ ל"משניות מבוארות" אותם חיבר הרב פנחס קהתי לששת סדרי המשנה. הרב פנחס קהתי תר אחר פרוש למשנה קל לקריאה ולהבנה גם לתלמידים ולציבור הרחוק מעולם התורה. הפירושים שמצא לא תאמו את קהל היעד, ולכן החליט לכתוב ביאור בעצמו. הביאור יצא בשנים תשט"ו-תשכ"ד כקונטרס שבועי. בהמשך יצא ביאורו למשנה כסדרת ספרים, עם הסכמתו של הרב איסר יהודה אונטרמן. הפירוש יצא בכמה מהדורות ופורמטים.

 

סיקור את כיפה לפירוש המשניות של קהתי

"פירושו של הרב קהתי הוא פירוש הפשט הטוב ביותר שנכתב למשנה אי-פעם. כמובן, קהתי עומד על כתפיהם של ענקים כמו הרמב"ם וברטנורא. אך לא כל אחד מצליח לטפס לכתפי הענקים. תשע מאות שנה אחרי רש"י, איש עוד לא הצליח לכתוב פירוש לגמרא, שיתקרב אפילו לרמת פירושו המופלא. קהתי הצליח לחולל את ההישג הזה בתחום המשנה.

הרב קהתי ניחן בכושר הסבר נדיר, וביכולת תמצות מרשימה. בפירושו למשנה יש איזון מדויק בין פרטנות לקיצור. פירוש קהתי הוא הפירוש הראשון שמצליח לספק ללומד המשנה את תמצית פירושם של חז"ל בתלמוד למשנה הנידונה. אין ספק שפירושו חולל מהפכה בלימוד המשנה: אם אפשר לראות יהודים לומדים משניות באוטובוס וברחוב ובטיול ובכל מקום, הרי זה הרבה בזכותו"

(מתוך אתר כיפה)

parlez en à vos amis 'משניות קהתי כיס - סדר בודד'

Les clients qui ont acheté le livre "משניות קהתי כיס - סדר בודד", ont aussi consulté les livres suivants:

Le livre טל אורות A ete ajouté a votre étagère

Paiement